Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND về cơ chế nguồn thu tiền sử dụng đất của thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang để đầu tư xây dựng dự án: đường Nguyễn Văn Trỗi - Võ Thị Sáu

Nội dung toàn văn Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND thu tiền sử dụng đất xây dựng dự án đường Long Mỹ tỉnh Hậu Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2019/NQ-HĐND

Hậu Giang, ngày 11 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CƠ CHẾ NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA THỊ XÃ LONG MỸ ĐỂ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN: ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN TRỖI - VÕ THỊ SÁU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công;

Xét Tờ trình số 1522/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đề nghị thông qua Nghị quyết về cơ chế nguồn thu tiền sử dụng đất của thị xã Long Mỹ để đầu tư xây dựng dự án: Đường Nguyễn Văn Trỗi - Võ Thị Sáu; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất về cơ chế nguồn thu tiền sử dụng đất thị xã Long Mỹ để đầu tư xây dựng dự án: Đường Nguyễn Văn Trỗi - Võ Thị Sáu, như sau:

Phân bổ lại cho Ủy ban nhân dân thị xã Long Mỹ 100% tiền sử dụng đất (theo Danh mục các khu đất khai thác của thị xã Long Mỹ) để đầu tư xây dựng dự án: Đường Nguyễn Văn Trỗi - Võ Thị Sáu sau khi trừ các khoản chi phí làm thủ tục thu tiền sử dụng đất và 15% để thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tổng số tiền sử dụng đất để lại không vượt quá tổng mức đầu tư của dự án trên.

(Đính kèm Danh mục các khu đất khai thác của thị xã Long Mỹ)

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa IX Kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 21 tháng 7 năm 2019./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH;
- Văn phòng QH;
- Văn phòng CP (HN, TP.HCM);
- Bộ KH & ĐT;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQ VN và các đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- HĐND, UBND, UBMTTQVN cấp huyện;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Thanh Tạo

 

DANH MỤC

CÁC KHU ĐẤT KHAI THÁC CỦA THỊ XÃ LONG MỸ
(Kèm theo Nghị quyết số: 12/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang)

STT

Nội dung

Địa điểm

Diện tích (khoảng m2)

Đơn giá tỉnh B hành (đồng)

Dự kiến giá đất thị trường (đồng)

Ước Tổng giá trị bán đấu giá (đồng)

Ghi chú

 

 

 

BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

6,286

 

 

83,140,200,000

 

 

1

Khu đất Công viên 3/2 (Tổng diện tích khu 4.565m2)

KV2, P Thuận An

3,008

 

 

45,617,400,000

 

 

 

Vị trí 1 (Đường 30/4)

ODT

750

3,000,000

18,000,000

13,500,000,000

 

 

 

Vị trí 1 (Đường 3/2 và Nguyễn Quốc Thanh)

ODT

1,358

2,100,000

15,300,000

20,777,400,000

 

 

 

Vị trí 1 (Đường Nguyễn Huệ)

ODT

900

2,500,000

12,600,000

11,340,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Khu đất Trung tâm Văn hóa (tổng khu 4.236m2)

KV2, P Thuận An

3,278

 

 

37,522,800,000

 

 

 

Vị trí 1 (Đường 30/4)

ODT

608

3,000,000

18,000,000

10,944,000,000

 

 

 

Vị trí 1 (Đường Nguyễn Huệ)

ODT

1,050

2,500,000

12,600,000

13,230,000,000

 

 

 

Vị trí 1 (Đường 3/2)

ODT

660

2,100,000

10,800,000

7,128,000,000

 

 

 

Vị trí bình quân trung tâm thương mại

TMD

960

1,260,000

6,480,000

6,220,800,000

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu12/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2019
Ngày hiệu lực21/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(07/08/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND thu tiền sử dụng đất xây dựng dự án đường Long Mỹ tỉnh Hậu Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND thu tiền sử dụng đất xây dựng dự án đường Long Mỹ tỉnh Hậu Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu12/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
        Người kýHuỳnh Thanh Tạo
        Ngày ban hành11/07/2019
        Ngày hiệu lực21/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (07/08/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND thu tiền sử dụng đất xây dựng dự án đường Long Mỹ tỉnh Hậu Giang

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND thu tiền sử dụng đất xây dựng dự án đường Long Mỹ tỉnh Hậu Giang

            • 11/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực