Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND về nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2019 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội Thừa Thiên Huế


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2019/NQ-HĐND

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM ĐỂ THỰC HIỆN HOÀN THÀNH CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH QUỐC PHÒNG NĂM 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình và Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành nội dung báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ và giải pháp sau:

1. Chỉ đạo ổn định và phát triển sản xuất để đảm bảo tốc độ tăng GRDP đạt kế hoạch đề ra trong năm 2019 là 7,5-8%. Tiếp tục duy trì mức sản xuất ổn định của các sản phẩm chủ lực đã có; hỗ trợ và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án đã được cấp phép đầu tư, sớm hoàn thành đưa vào hoạt động trong năm 2019. Thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển du lịch; gắn kết các hoạt động lễ hội, văn hóa, thể thao đặc sắc ở các khu vực cộng đồng nhằm thu hút du khách, kéo dài thời gian lưu trú của khách.

2. Tập trung công tác xây dựng, điều chỉnh quy hoạch: Hoàn thành lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, định hướng 2050. Rà soát, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô; quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch xây dựng vùng cảnh quan sinh thái đầm phá Tam Giang - Cầu Hai; quy hoạch đường bộ ven biển; quy hoạch chung xây dựng dải du lịch - đô thị - thương mại; điều chỉnh quy hoạch các dự án kêu gọi đầu tư phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch nông thôn mới. Triển khai lập Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2035; xây dựng cơ chế cho đô thị di sản Huế; tổng kết đánh giá 10 năm thực hiện Kết luận 48-KL/TW.

Triển khai có hiệu quả phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản công theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ, trong đó tập trung phương án di dời các trụ sở cơ quan nhà nước trên các tuyến đường Lê Lợi - Nguyễn Huệ phục vụ xây dựng các dự án kêu gọi đầu tư; ưu tiên bố trí quỹ đất để xây dựng các điểm giao thông tĩnh trên địa bàn thành phố Huế và vùng phụ cận.

Tăng cường chỉ đạo các dự án đầu tư trọng điểm: Dự án di dời các hộ dân khu vực I di tích Kinh thành Huế để thực hiện di dời các hộ dân sống tại khu vực Thượng Thành trong tháng 10 năm 2019; hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và tạo điều kiện để sớm khởi công các dự án: xây dựng mới nhà ga và sân đỗ Cảng hàng không quốc tế Phú Bài; cao tốc Cam Lộ - La Sơn; dự án hầm đường bộ Hải Vân; nhà máy xử lý rác Phú Sơn; nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô Kim Long; thành phố giáo dục quốc tế... Tiếp tục rà soát, thu hồi các dự án chậm tiến độ.

3. Đẩy mạnh tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách; siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước. Tiếp tục triển khai các đề án nâng cao hiệu lực, hiệu quả của ngành thuế. Tăng cường chống thất thu thuế trong lĩnh vực du lịch. Quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước, tiết kiệm chi thường xuyên. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các công trình, dự án trọng điểm, các chương trình mục tiêu quốc gia.

4. Thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ đi vào chiều sâu; phát triển công nghiệp công nghệ thông tin. Tiếp tục thực hiện Chương trình trọng điểm về phát triển du lịch - dịch vụ năm 2019. Xây dựng Đề án và quảng bá thương hiệu Huế - Kinh đô ẩm thực; Phước Tích - Hương xưa làng cổ... Tiếp tục khai thác hiệu quả Trung tâm điều hành đô thị thông minh; dự án Hệ sinh thái du lịch thông minh; xây dựng hệ thống thông tin du lịch thông minh, tạo không gian thông minh, là điểm đến trải nghiệm thân thiện, bền vững với du khách; hệ thống wifi phục vụ phát triển dịch vụ đô thị thông minh.

5. Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, phát triển kinh tế và phát triển nông thôn.

Tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Điều chỉnh quy định trình tự, thủ tục thực hiện, giám sát, quản lý dự án đầu tư và xây dựng không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh nhằm rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư. Soát xét để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án đã cấp chứng nhận đầu tư.

Tiếp tục tạo môi trường kinh doanh, tăng cường thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp công nghệ thông tin, doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ trên địa bàn. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng lực sản xuất các sản phẩm chủ lực; hỗ trợ sản xuất kinh doanh phát huy năng lực tăng thêm của các dự án mới đi vào hoạt động trong năm. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành đưa vào hoạt động trong năm 2019 các dự án trọng điểm. Quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Tiếp tục triển khai chương trình mỗi làng mỗi sản phẩm (OCOP); phấn đấu đến cuối năm 2019 có ít nhất 10 sản phẩm được nâng cấp, tiêu chuẩn hóa.

6. Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Xây dựng phát triển các sản phẩm chủ lực gắn liền với xây dựng thương hiệu và chuỗi giá trị.

Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu 2019; theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết, làm tốt công tác cảnh báo và khắc phục có hiệu quả tình hình sinh vật gây hại trong sản xuất nông nghiệp và thủy sản. Thực hiện các giải pháp ứng phó với tình hình nắng nóng, khô hạn, khai thác tốt nguồn nước cho các công trình thủy lợi, thủy điện, đảm bảo lượng điện phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống. Triển khai phương án phòng cháy chữa cháy rừng; phương án phòng, chống lụt bão, kịp thời ứng phó với những diễn biến phức tạp của thiên tai. Triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh và các giải pháp ổn định chăn nuôi.

7. Chỉ đạo quyết liệt Chương trình cải cách hành chính gắn liền với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh.

Tập trung thực hiện Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021, trong đó, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Trị tại hai khu vực. Triển khai quyết liệt kế hoạch nâng hạng các chỉ số: PCI, PAPI, PAR-Index, ICT... năm 2019.

8. Thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học công nghệ, giải quyết việc làm. Tập trung công tác chuẩn bị Festival Huế năm 2020. Tiếp tục Chương trình “Ngày Chủ nhật xanh”, "Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần", để tạo sự chuyển biến lớn trong ý thức cộng đồng xã hội, góp phần xây dựng hình ảnh “Thừa Thiên Huế - quê hương xanh - sạch - sáng".

Triển khai “Đề án phát triển Y tế thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh”. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu giải quyết việc làm năm 2019. Tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu lao động. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công với cách mạng, bảo vệ chăm sóc trẻ em. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019.

9. Tăng cường quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. Tăng cường các biện pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an toàn tuyệt đối các ngày lễ lớn. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống tội phạm; kịp thời đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động kích động, lôi kéo tụ tập, gây rối an ninh, trật tự công cộng và các loại băng nhóm tội phạm, tệ nạn xã hội, “tín dụng đen”, ma túy trên địa bàn.

Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2019 và diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn thị xã Hương Trà năm 2019. Tăng cường phòng chống cháy nổ; đẩy mạnh thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn và ùn tắc giao thông... Chủ động  phòng, chống thiên tai trong mùa mưa bão, làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát và đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết này theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Hội đồng nhân dân tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, quân và dân trong tỉnh nêu cao tinh thần làm chủ, đoàn kết, nhất trí, phát huy những kết quả đạt được, huy động mọi nguồn lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 09 tháng 7 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- UBTV Quốc hội, Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu QH;
- Các Bộ: TC, KHĐT;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Thường vụ Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH tỉnh;
- VP Bộ Tư lệnh quân khu IV;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan TW trên địa bàn;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã và Tp Huế;
- Công báo tỉnh; Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, LT.

CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu12/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2019
Ngày hiệu lực19/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu12/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýLê Trường Lưu
        Ngày ban hành09/07/2019
        Ngày hiệu lực19/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội Thừa Thiên Huế

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội Thừa Thiên Huế

          • 09/07/2019

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 19/07/2019

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực