Nghị quyết 12/NQ-HĐND

Nghị quyết 12/NQ-HĐND năm 2014 thành lập ấp Chòm Xoài và ấp Giông Bàng thuộc xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Nội dung toàn văn Nghị quyết 12/NQ-HĐN 2014 thành lập ấp Chòm Xoài Giông Bàng Đồng Tháp


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 07 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÀNH LẬP ẤP CHÒM XOÀI VÀ ẤP GIỒNG BÀNG THUỘC XÃ THƯỜNG PHƯỚC 1, HUYỆN HỒNG NGỰ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA VIII - KỲ HỌP LẦN THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Xét Tờ trình số 27/TTr-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập ấp Chòm Xoài và ấp Giồng Bàng thuộc xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự; Báo cáo thẩm tra số 22/BC-HĐND ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thành lập ấp Chòm Xoài và ấp Giồng Bàng thuộc xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự như sau:

1. Thành lập ấp Chòm Xoài trên cơ sở điều chỉnh 547,20 ha diện tích tự nhiên và 5.687 nhân khẩu của Ấp 1.

Vị trí địa lý: Đông giáp ấp Giồng Bàng; Tây giáp xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang; Nam giáp Ấp 2; Bắc giáp Ấp 1.

2. Thành lập ấp Giồng Bàng trên cơ sở điều chỉnh 781,24 ha diện tích tự nhiên và 1.100 nhân khẩu của Ấp 2.

Vị trí địa lý: Đông giáp xã Thường Thới Hậu A và xã Thường Thới Tiền; Tây giáp Ấp 1, Ấp 2 và ấp Chòm Xoài; Nam giáp Ấp 3 và xã Thường Phước 2; Bắc giáp Campuchia.

Điều 2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa VIII, kỳ họp lần thứ 8 thông qua ngày 04 tháng 7 năm 2014 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH;
- VPCP (I, II);
- Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ;
- TT.TU, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Đoàn Quốc Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu12/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2014
Ngày hiệu lực04/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 12/NQ-HĐN 2014 thành lập ấp Chòm Xoài Giông Bàng Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 12/NQ-HĐN 2014 thành lập ấp Chòm Xoài Giông Bàng Đồng Tháp
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu12/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýĐoàn Quốc Cường
        Ngày ban hành07/07/2014
        Ngày hiệu lực04/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 12/NQ-HĐN 2014 thành lập ấp Chòm Xoài Giông Bàng Đồng Tháp

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 12/NQ-HĐN 2014 thành lập ấp Chòm Xoài Giông Bàng Đồng Tháp

            • 07/07/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/07/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực