Nghị quyết 120/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 120/2010/NQ-HĐND phí tham quan danh lam thắng cảnh Khu bảo tồn biển Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang do Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ 28 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 120/2010/NQ-HĐND phí tham quan danh lam thắng cảnh Khu bảo tồn biển


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 120/2010/NQ-HĐND

Rạch Giá, ngày 09 tháng 7 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH PHÍ THAM QUAN DANH LAM THẮNG CẢNH KHU BẢO TỒN BIỂN PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 58/TTr-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành phí tham quan danh lam thắng cảnh Khu bảo tồn biển Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; Báo cáo thẩm tra số 45/BC- BKTNS ngày 05 tháng 7 năm 2010 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số 58/TTr-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành phí tham quan danh lam thắng cảnh Khu bảo tồn biển Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng nộp phí: khách đi tham quan, du lịch tại Khu bảo tồn biển Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, kể cả người trong nước và nước ngoài.

2. Mức thu: 5.000 đồng/người/lượt (đã bao gồm phí bảo hiểm).

3. Đối tượng miễn thu phí: miễn thu phí đối với tổ chức, cá nhân đến nghiên cứu, học tập và trẻ em từ 12 tuổi trở xuống.

4. Cơ quan thu phí: Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Phú Quốc (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

5. Quản lý, sử dụng phí: số phí thu được trong kỳ được để lại 90% trên tổng số thu để trang trải chi phí cho việc thu phí, đóng bảo hiểm và thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động Khu bảo tồn biển Phú Quốc, phần còn lại 10% nộp vào ngân sách nhà nước.

6. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định danh mục hàng hóa, dịch vụ Khu bảo tồn biển Phú Quốc theo quy định về quản lý giá.

Điều 2. Thời gian thực hiện: Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ hai mươi tám thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trương Quốc Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 120/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu120/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2010
Ngày hiệu lực19/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 120/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 120/2010/NQ-HĐND phí tham quan danh lam thắng cảnh Khu bảo tồn biển


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 120/2010/NQ-HĐND phí tham quan danh lam thắng cảnh Khu bảo tồn biển
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu120/2010/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýTrương Quốc Tuấn
        Ngày ban hành09/07/2010
        Ngày hiệu lực19/07/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 120/2010/NQ-HĐND phí tham quan danh lam thắng cảnh Khu bảo tồn biển

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 120/2010/NQ-HĐND phí tham quan danh lam thắng cảnh Khu bảo tồn biển

            • 09/07/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/07/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực