Nghị quyết 120/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 120/2017/NQ-HĐND về đặt, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2017

Nội dung toàn văn Nghị quyết 120/2017/NQ-HĐND đặt đổi tên đường và công trình công cộng Đà Nẵng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 120/2017/NQ-HĐND

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐẶT, ĐỔI TÊN MỘT SỐ ĐƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ ban hành Quy chế đặt, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-VHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 9411/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thông qua Đề án đặt, đổi tên đường và công trình công cộng tại thành phố Đà Nẵng năm 2017; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đặt tên cho một số đường của thành phố Đà Nẵng theo Phụ lục đính kèm

1. Quận Cẩm Lệ: 23 đường (Phụ lục I).

2. Quận Hải Châu: 14 đường (Phụ lục II).

3. Quận Liên Chiểu: 33 đường (Phụ lục III).

4. Quận Ngũ Hành Sơn: 30 đường (Phụ lục IV).

5. Quận Sơn Trà: 23 đường (Phụ lục V).

6. Quận Thanh Khê: 04 đường (Phụ lục VI).

Điều 2. Đặt tên cho công trình công cộng của thành phố Đà Nẵng theo Phụ lục VII đính kèm

1. Cầu: 05 công trình.

2. Công viên và Khu Thể dục Thể thao: 02 công trình.

3. Địa điểm công cộng: 09 bãi biển.

Điều 3. Điều chỉnh, đổi tên cho một số tuyến đường của thành phố Đà Nẵng theo Phụ lục VIII đính kèm:

1. Đường điều chỉnh: 01 tuyến.

2. Đường đổi tên: 02 tuyến.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật.

2. Việc gắn biển tên đường phải hoàn thành trong 30 ngày, kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ, VP Chủ tịch nước;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL thuộc Bộ Tư pháp;
- BTV Thành ủy, cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy;
- ĐB HĐND thành phố; Đoàn ĐBQH thành phố;
- UBND, UBMTTQVN thành phố;
- VP Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND thành phố;
- Các sở, ngành, đoàn thể thành phố;
- Quận, huyện ủy; HĐND, UBND, UBMTTQVN các quận, huyện, HĐND, UBND các phường, xã;
- Báo ĐN, Báo CATP ĐN, Đài PTTH ĐN,
Trung tâm TTVN (VTV8), Cổng TTĐT thành phố;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỌA KỲ HỌP
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn
Nho Trung

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 120/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu120/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2017
Ngày hiệu lực17/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 120/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 120/2017/NQ-HĐND đặt đổi tên đường và công trình công cộng Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 120/2017/NQ-HĐND đặt đổi tên đường và công trình công cộng Đà Nẵng
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu120/2017/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýNguyễn Nho Trung
        Ngày ban hành07/12/2017
        Ngày hiệu lực17/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 120/2017/NQ-HĐND đặt đổi tên đường và công trình công cộng Đà Nẵng

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 120/2017/NQ-HĐND đặt đổi tên đường và công trình công cộng Đà Nẵng

            • 07/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực