Nghị quyết 121/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 121/2008/NQ-HĐND điều chỉnh mức phụ cấp đối với chức danh công an viên ở thôn, buôn do Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa V, kỳ họp thứ 12 ban hành

Nghị quyết 121/2008/NQ-HĐND điều chỉnh mức phụ cấp chức danh công an viên đã được thay thế bởi Nghị quyết 152/2010/NQ-HĐND số lượng chức danh cán bộ công chức cấp xã và được áp dụng kể từ ngày 26/07/2010.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 121/2008/NQ-HĐND điều chỉnh mức phụ cấp chức danh công an viên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 121/2008/NQ-HĐND

Tuy Hòa, ngày 05 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CHỨC DANH CÔNG AN VIÊN Ở THÔN, BUÔN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn;
Sau khi xem xét Tờ trình số 46/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức phụ cấp đối với chức danh Công an viên ở thôn, buôn; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nâng mức phụ cấp cho Công an viên ở các thôn, buôn từ mức phụ cấp hàng tháng bằng 35% lên bằng 60% mức lương bậc 1 của trưởng các đoàn thể cấp xã.

- Nguồn kinh phí chi trả được thực hiện theo quy định của phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

- Mức phụ cấp này được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa V, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đào Tấn Lộc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 121/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu121/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2008
Ngày hiệu lực01/01/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2010
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 121/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 121/2008/NQ-HĐND điều chỉnh mức phụ cấp chức danh công an viên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 121/2008/NQ-HĐND điều chỉnh mức phụ cấp chức danh công an viên
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu121/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýĐào Tấn Lộc
        Ngày ban hành05/12/2008
        Ngày hiệu lực01/01/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2010
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 121/2008/NQ-HĐND điều chỉnh mức phụ cấp chức danh công an viên

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 121/2008/NQ-HĐND điều chỉnh mức phụ cấp chức danh công an viên