Nghị quyết 122/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 122/2014/NQ-HĐND về đặt tên đường Võ Nguyên Giáp tại tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Nghị quyết 122/2014/NQ-HĐND đặt tên đường Võ Nguyên Giáp Đồng Nai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 122/2014/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 11 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐẶT TÊN ĐƯỜNG VÕ NGUYÊN GIÁP TẠI TỈNH ĐỒNG NAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 91/2005/NĐ-CP">36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Được sự thống nhất của Bộ Giao thông Vận tải tại Văn bản số 6855/BGTVT-KCHT ngày 11 tháng 6 năm 2014 về việc thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại Văn bản số 3742/UBND-VX ngày 07 tháng 5 năm 2014 về đặt tên đường Võ Nguyên Giáp trên tuyến Quốc lộ I đoạn tránh thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

Sau khi xem xét Tờ trình số 5426/TTr-UBND ngày 20/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường mang tên Đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại tỉnh Đồng Nai; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và tổng hợp các ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí đặt tên đường Võ Nguyên Giáp tại tỉnh Đồng Nai cho tuyến đường Quốc lộ I, đoạn tránh thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai:

Điểm đầu giáp với Quốc lộ I tại xã Bình Minh, huyện Trảng Bom; điểm cuối giao với Quốc lộ 51 tại phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa; tổng chiều dài 12,2 km (trong đó, địa bàn thành phố Biên Hòa 8,5 km, huyện Trảng Bom 3,7 km); lộ giới hiện hữu 40 mét, lộ giới quy hoạch 77 mét.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện chức năng giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo luật định.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2014./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng: Quốc hội (A+B); Chính phủ (A+B);
- Bộ Tài chính; Tư pháp; KH&ĐT; VH-TT&DL;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh và các đoàn thể;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Văn phòng: TU; ĐĐBQH&HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND; UBND cấp huyện;
- Trung tâm Công báo tỉnh (để đăng công báo);
- Báo Đồng Nai, LĐĐN; Đài PT-TH Đồng Nai;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Tư

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 122/2014/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 122/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/07/2014
Ngày hiệu lực 21/07/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 122/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 122/2014/NQ-HĐND đặt tên đường Võ Nguyên Giáp Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 122/2014/NQ-HĐND đặt tên đường Võ Nguyên Giáp Đồng Nai
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 122/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Đồng Nai
Người ký Trần Văn Tư
Ngày ban hành 11/07/2014
Ngày hiệu lực 21/07/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 122/2014/NQ-HĐND đặt tên đường Võ Nguyên Giáp Đồng Nai

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 122/2014/NQ-HĐND đặt tên đường Võ Nguyên Giáp Đồng Nai

  • 11/07/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 21/07/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực