Nghị quyết 123/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết 123/2006/NQ-HĐND chấm dứt hiệu lực thi hành Nghị quyết 16/2000/NQ/HĐND.K2 thực hiện Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích do tỉnh Tiền Giang ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 123/2006/NQ-HĐND chấm dứt pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích Tiền Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 123/2006/NQ-HĐND

Mỹ Tho, ngày 08 tháng 12 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CHẤM DỨT HIỆU LỰC THI HÀNH NGHỊ QUYẾT SỐ 16/2000/NQ/HĐND.K2 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG KHÓA VI VỀ VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LỆNH NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG CÔNG ÍCH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 1014/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 05 tháng 4 năm 2006 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc chấm dứt hiệu lực Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấm dứt hiệu lực thi hành Nghị quyết số 16/2000/NQ/HĐND.K2 ngày 25 tháng 02 năm 2000 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VI, kỳ họp thứ 2 về việc thực hiện Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VII, kỳ họp thứ 10 thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2007./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (HN);
- VP Quốc hội, VP Chính phủ (HN);
- Ban Công tác đại biểu thuộc UBTVQH (HN);
- Vụ Công tác đại biểu thuộc VPQH (HN);
- Bộ Tư pháp (HN);
- Cơ quan Thường trực Bộ Nội vụ (TP.HCM);
- Vụ IV thuộc VPCP (TP. HCM);
- UB. KT-NS của Quốc hội;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- UBND, UBMTTQ tỉnh;
- VP: Đoàn ĐBQH, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Sở, ngành tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đơn vị TG;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND cấp huyện;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Đỗ Tấn Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 123/2006/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu123/2006/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2006
Ngày hiệu lực01/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 123/2006/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 123/2006/NQ-HĐND chấm dứt pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 123/2006/NQ-HĐND chấm dứt pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích Tiền Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu123/2006/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýĐỗ Tấn Minh
        Ngày ban hành08/12/2006
        Ngày hiệu lực01/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 123/2006/NQ-HĐND chấm dứt pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích Tiền Giang

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 123/2006/NQ-HĐND chấm dứt pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích Tiền Giang

            • 08/12/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực