Nghị quyết 124/NQ-CP

Nghị quyết 124/NQ-CP năm 2021 về tiếp tục gia hạn thời hạn lưu giữ nhiên liệu hàng không tạm nhập tái xuất do Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 124/NQ-CP 2021 tiếp tục gia hạn thời hạn lưu giữ nhiên liệu hàng không tạm nhập tái xuất


CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 124/NQ-CP

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC TIẾP TỤC GIA HẠN THỜI HẠN LƯU GIỮ NHIÊN LIỆU HÀNG KHÔNG TẠM NHẬP TÁI XUẤT

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương;

Theo đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 4724/BCT-XNK ngày 05 tháng 8 năm 2021 về việc tiếp tục gia hạn thời hạn lưu giữ nhiên liệu hàng không tạm nhập tái xuất;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Thống nhất gia hạn thời hạn lưu giữ tại Việt Nam tới hết tháng 12 năm 2021 cho các lô hàng xăng dầu đã tạm nhập để cung ứng cho hàng không nhưng chưa thể thực hiện tái xuất theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương như đề xuất của Bộ Công Thương tại văn bản số 4724/BCT-XNK ngày 05 tháng 8 năm 2021 nêu trên.

2. Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục và quy định pháp luật, bảo đảm chặt chẽ, đúng đối tượng, không để trục lợi chính sách; chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất.

3. Bộ Công Thương khẩn trương nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 cho phù hợp với tình hình thực tế, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và chưa xác định được thời điểm kết thúc.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Công Thương; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, PTTg,
 TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, TH, KGVX, CN;
- Lưu: VT, KTTH (2). LTK

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Văn Thành

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 124/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu124/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/10/2021
Ngày hiệu lực06/10/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị quyết 124/NQ-CP 2021 tiếp tục gia hạn thời hạn lưu giữ nhiên liệu hàng không tạm nhập tái xuất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 124/NQ-CP 2021 tiếp tục gia hạn thời hạn lưu giữ nhiên liệu hàng không tạm nhập tái xuất
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu124/NQ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýLê Văn Thành
        Ngày ban hành06/10/2021
        Ngày hiệu lực06/10/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Nghị quyết 124/NQ-CP 2021 tiếp tục gia hạn thời hạn lưu giữ nhiên liệu hàng không tạm nhập tái xuất

              Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 124/NQ-CP 2021 tiếp tục gia hạn thời hạn lưu giữ nhiên liệu hàng không tạm nhập tái xuất

              • 06/10/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 06/10/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực