Nghị quyết 125/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 125/2014/NQ-HĐND về Dự án thu hồi đất và các Dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác trong năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Nghị quyết 125/2014/NQ-HĐND thu hồi đất chuyển sử dụng đất vào mục đích khác 2015 Lâm Đồng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
 TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 125/2014/NQ-HĐND

Đà Lạt, ngày 10 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT VÀ CÁC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH KHÁC TRONG NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Sau khi xem xét báo cáo của UBND tỉnh tại Tờ trình số 6391/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2014 đề nghị ban hành Nghị quyết thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác năm 2015; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục các Dự án thu hồi đất và các Dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác trong năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, như sau:

1. Danh mục các dự án đầu tư cần thu hồi đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh, theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật đất đai 2013 được phân bố trên địa bàn các huyện và thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc:

a) Tổng số dự án phải thu hồi đất: 204 dự án;

- Dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước: 164 dự án;

- Dự án khác: 40 dự án.

b) Tổng diện tích đất phải thu hồi: 1.773,71 ha, trong đó: đất lâm nghiệp 419,80 ha, đất sản xuất nông nghiệp 1.245,43 ha, đất phi nông nghiệp 15,59 ha, đất khác (sông suối, chưa sử dụng...) 92,90 ha.

(Chi tiết theo Phụ lục 1 kèm theo).

2. Danh mục các dự án trong năm 2015 trên địa bàn tỉnh cần chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất lúa, dưới 20 ha đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 58 Luật đất đai 2013 được phân bố trên địa bàn các huyện, thành phố (các huyện Bảo Lâm, Di Linh, Đạ Huoai và thành phố Bảo Lộc không có dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất), gồm:

a) Tổng số dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất: 64 dự án, công trình:

- Dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước: 33 dự án;

- Các dự án khác: 31 dự án.

b) Tổng diện tích chuyển mục đích sử dụng đất: 77,82 ha;

- Đất lúa: 11,09 ha;

- Đất rừng phòng hộ: 64,32;

- Đất rừng đặc dụng: 2,41 ha.

(Chi tiết theo Phụ lục 2 kèm theo).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh:

1. Tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật;

2. Trường hợp có dự án, công trình cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất phát sinh ngoài các danh mục đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất để thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa VIII Kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2014 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 125/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu125/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2014
Ngày hiệu lực20/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 125/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 125/2014/NQ-HĐND thu hồi đất chuyển sử dụng đất vào mục đích khác 2015 Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 125/2014/NQ-HĐND thu hồi đất chuyển sử dụng đất vào mục đích khác 2015 Lâm Đồng
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu125/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Xuân Tiến
        Ngày ban hành10/12/2014
        Ngày hiệu lực20/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 125/2014/NQ-HĐND thu hồi đất chuyển sử dụng đất vào mục đích khác 2015 Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 125/2014/NQ-HĐND thu hồi đất chuyển sử dụng đất vào mục đích khác 2015 Lâm Đồng

            • 10/12/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/12/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực