Nghị quyết 126/2001/NQ-HĐ

Nghị quyết 126/2001/NQ-HĐ về bố trí lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Nội dung toàn văn Nghị quyết 126/2001/NQ-HĐ bố trí lực lượng Công an xã Bình Phước


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 126/2001/NQ-HĐ

Bình Phước, ngày 19 tháng 7 năm 2001

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
KHÓA VI - KỲ HỌP THỨ TƯ.

(Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7 năm 2001).

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỐ TRÍ LỰC LƯƠNG CÔNG AN XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội khóa IX, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Nghị định số 40/1999/NĐ-CP của Chính phủ quy định về “Công an xã“.

- Căn cứ Thông tư số 08/1999/TT-BCA, ngày 10/8/1999 của Bộ Công an về việc “Hướng dẫn thi hành Nghị định số 40/CP của Chính phủ”.

- Sau khi xem xét tờ trình số 29/TT-UB ngày 13 tháng 7 năm 2001 của UBND tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh về việc “Bố trí lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước “;

QUYẾTNGHỊ:

1/ HĐND Tỉnh tán thành và thông qua đề án: Btrí lực lượng công an xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước do UBND tỉnh trình tại kỳ họp, một svấn đề cụ thế như sau :

a/ về tố chức:

- B trí thêm ở mỗi xã biên giới và các xã có trên 10.000 nhân khẩu 01 phó trưởng công an xã.

- Mỗi ấp được b trí 01 công an viên.

b/ về chế đphu cấp:

- Phó trưởng công an xã bố trí thêm hưởng phụ cấp bằng mức phụ cấp của Phó trưởng công an xã được bổ nhiệm theo quy định của Chính phủ.

- Công an viên hưởng phụ cấp hàng tháng bằng 1/3 mức phụ cấp của Trưởng Công an xã.

c/về trang bvà trang cấp cho công an xã :

Giao UBND tỉnh căn cứ hướng dẫn của Bộ Công an và khả năng ngân sách của tnh có qui định cụ thể về trang bị và trang cấp cho công an xã phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

d/ Kinh phí cho hoạt động của công an xã :

Thực hiện theo qui định tại điều 14 Nghị định s40/1999/NĐ-CP ngày 23/6/1999 của Chính phủ.

2/ HĐND tỉnh giao UBND tỉnh quy định cụ thể và hưng dẫn, tchức thực hiện Nghị quyết này kể từ tháng 7/2001.

Nghị quyết này đãđược HĐND tnh Bình Phước khóa VI, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2001./.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Luật

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 126/2001/NQ-HĐ

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu126/2001/NQ-HĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2001
Ngày hiệu lực19/07/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật22 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 126/2001/NQ-HĐ

Lược đồ Nghị quyết 126/2001/NQ-HĐ bố trí lực lượng Công an xã Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 126/2001/NQ-HĐ bố trí lực lượng Công an xã Bình Phước
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu126/2001/NQ-HĐ
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Hữu Luật
        Ngày ban hành19/07/2001
        Ngày hiệu lực19/07/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật22 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 126/2001/NQ-HĐ bố trí lực lượng Công an xã Bình Phước

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 126/2001/NQ-HĐ bố trí lực lượng Công an xã Bình Phước

            • 19/07/2001

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/07/2001

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực