Nghị quyết 126/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 126/2015/NQ-HĐND quy định về tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Nội dung toàn văn Nghị quyết 126/2015/NQ-HĐND cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới ở Hòa Bình


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 126/2015/NQ-HĐND

Hòa Bình, ngày 03 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH TIÊU THỨC PHÂN CÔNG CƠ QUAN THUẾ QUẢN LÝ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Thông tư số 127/2015/TT-BTC ngày 21 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp mã số doanh nghiệp thành lập mới và phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp;

Sau khi xem xét Tờ trình số 210/TTr-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, như sau:

1. Tiêu thức phân công Cục Thuế tỉnh trực tiếp quản lý thu thuế các doanh nghiệp:

a) Doanh nghiệp nhà nước; doanh nghiệp có phần vốn góp của nhà nước từ 50% trở lên vốn điều lệ;

b) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp BOT, doanh nghiệp BTO, doanh nghiệp BT;

c) Doanh nghiệp hạch toán toàn ngành, doanh nghiệp hoạt động trên nhiều địa bàn (như: Thủy điện, bưu chính, viễn thông, xây dựng cơ bản,…); doanh nghiệp có chi nhánh, đơn vị kinh doanh hạch toán phụ thuộc ở nhiều huyện, thành phố;

d) Doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh thuộc ngành, nghề kinh doanh đặc thù như: Hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, kinh doanh bất động sản, kế toán, kiểm toán, tư vấn pháp luật, khai khoáng;

e) Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tỉnh quản lý;

g) Doanh nghiệp, tổ chức được thành lập, cấp mã số doanh nghiệp và phân công Chi cục Thuế quản lý sau đó có hoạt động kinh doanh xuất khẩu thường xuyên thuộc đối tượng và các trường hợp được hoàn thuế GTGT (phát sinh hoàn thuế GTGT);

h) Các doanh nghiệp thành lập từ dự án đầu tư có hoàn thuế cho dự án đầu tư;

i) Doanh nghiệp đăng ký vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng Việt Nam trở lên.

2. Chi cục Thuế các huyện, thành phố trực tiếp quản lý đối với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn không thuộc các đối tượng quy định tại khoản 1 điều này.

3. Thời gian áp dụng

a) Nghị quyết này áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2016;

b) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 thực hiện phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn và tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XV nhiệm kỳ 2011 - 2016, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2015./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- BộTài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh (CT, PCT, VP);
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, TP;
- Phòng Công báo VP UBND tỉnh;
- LĐVP. Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐND.

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Tỉnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 126/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu126/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/12/2015
Ngày hiệu lực01/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 126/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 126/2015/NQ-HĐND cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới ở Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 126/2015/NQ-HĐND cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới ở Hòa Bình
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu126/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýBùi Văn Tỉnh
        Ngày ban hành03/12/2015
        Ngày hiệu lực01/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
        Cập nhật11 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 126/2015/NQ-HĐND cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới ở Hòa Bình

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 126/2015/NQ-HĐND cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới ở Hòa Bình

           • 03/12/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực