Nghị quyết 127/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 127/2008/NQ-HĐND về bổ sung Quỹ tên đường do tỉnh Quảng Nam ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 127/2008/NQ-HĐND bổ sung Quỹ tên đường tỉnh Quảng Nam


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:127/2008/NQ-HĐND

Tam Kỳ, ngày 11 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BỔ SUNG QUỸ TÊN ĐƯỜNG TỈNH QUẢNG NAM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
 KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 20

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4306B/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2008 của UBND tỉnh kèm theo Đề án bổ sung Quỹ tên đường tỉnh Quảng Nam và đặt tên đường ở thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bổ sung Quỹ tên đường tỉnh Quảng Nam do UBND tỉnh trình tại Tờ trình số 4306B/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2008 như sau: Bổ sung Quỹ tên đường của tỉnh gồm 25 tên đường, trong đó có 24 tên của các danh nhân trong nước và 01 sự kiện lịch sử (Bảng phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp với UBND huyện, thành phố thuộc tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát quá trình tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Khóa VII, Kỳ họp thứ 20 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sỹ

 

BẢNG BỔ SUNG QUỸ TÊN ĐƯỜNG TỈNH QUẢNG NAM

(Kèm theo Nghị quyết số 127/2008/NQ-HĐND ngày 11/12/2008 của HĐND tỉnh)

01

Đinh Núp

14

Nơ Trang Long (Lơng)

02

Kim Đồng

15

Khương Hữu Dụng

03

Nam Trân

16

Nguyễn Hữu Thọ

04

Nguyễn Thị Định

17

Đinh Công Tráng

05

Huỳnh Tấn Phát

18

Lương Văn Can

06

Bùi Tá Hán

19

Ngô Sĩ Liên

07

Bế Văn Đàn

20

Ngô Thì Nhậm

08

Cầm Bá Thước

21

Nguyễn Phúc Chu

09

Nguyễn Hữu Cảnh

22

Nguyễn Phúc Tần

10

Nguyễn Thiện Thuật

23

Nguyễn Thuật

11

Nguyễn Tường Phổ

24

Phạm Hồng Thái

12

Phạm Nhữ Tăng

25

Phạm Hùng

13

12 Tháng 5

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 127/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu127/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2008
Ngày hiệu lực21/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 127/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 127/2008/NQ-HĐND bổ sung Quỹ tên đường tỉnh Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 127/2008/NQ-HĐND bổ sung Quỹ tên đường tỉnh Quảng Nam
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu127/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýNguyễn Văn Sỹ
        Ngày ban hành11/12/2008
        Ngày hiệu lực21/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 127/2008/NQ-HĐND bổ sung Quỹ tên đường tỉnh Quảng Nam

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 127/2008/NQ-HĐND bổ sung Quỹ tên đường tỉnh Quảng Nam

            • 11/12/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/12/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực