Nghị quyết 127/2008/NQ-HĐND16

Nghị quyết 127/2008/NQ-HĐND16 về Quy định dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Nội dung toàn văn Nghị quyết 127/2008/NQ-HĐND16 dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 127/2008/NQ-HĐND16

Bắc Ninh, ngày 09 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ DẠY THÊM HỌC THÊM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Sau khi xem xét Quy định kèm theo Tờ trình số 54/TTr-UBND ngày 03/12/2008 của UBND tỉnh V/v đề nghị ban hành Quy định quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến thảo luận của đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí với Quy định kèm theo Tờ trình số 54/TTr-UBND ngày 03/12/2008 của UBND tỉnh về quy định dạy thêm học thêm.

Về mức thu, quy định như sau:

a. Đối với dạy thêm, học thêm trong nhà trường phổ thông và cơ sở giáo dục công lập.

Bậc học

Mức thu áp dụng cho một buổi học/1 học sinh

Thành phố, thị xã

Nông thôn

I. Tiểu học

4.000 đồng

3.500 đồng

II. Trung học cơ sở

4.500 đồng

4.000 đồng

III. THPT và Trung tâm GDTX

5.000 đồng

4.500 đồng

b. Đối với dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường: Trên cơ sở thỏa thuận giữa người dạy với phụ huynh học sinh và người học.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009 và thay thế Nghị quyết số 32/2001/NQ-HĐND ngày 24/5/2001 của HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XV.

Điều 3. Giao cho UBND tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Hàng năm báo cáo HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật.

Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát, kiểm tra các cấp, các ngành thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bắc Ninh khoá XVI, kỳ họp thứ 16 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Công Ngọ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 127/2008/NQ-HĐND16

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu127/2008/NQ-HĐND16
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2008
Ngày hiệu lực01/01/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 127/2008/NQ-HĐND16

Lược đồ Nghị quyết 127/2008/NQ-HĐND16 dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 127/2008/NQ-HĐND16 dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu127/2008/NQ-HĐND16
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
       Người kýNguyễn Công Ngọ
       Ngày ban hành09/12/2008
       Ngày hiệu lực01/01/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật16 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 127/2008/NQ-HĐND16 dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 127/2008/NQ-HĐND16 dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

           • 09/12/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực