Nghị quyết 127/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 127/2014/NQ-HĐND quy định mức thù lao hàng tháng và chế độ hỗ trợ đối với thành viên Đội công tác xã hội tình nguyện xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Nghị quyết 127/2014/NQ-HĐND mức thù lao hàng tháng chế độ hỗ trợ thành viên Đội công tác xã hội Đồng Nai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 127/2014/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 26 tháng 9 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THÙ LAO HÀNG THÁNG VÀ MỘT SỐ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN ĐỘI CÔNG TÁC XÃ HỘI TÌNH NGUYỆN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 03/12/2004;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 22/10/2012 của liên Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Nội vụ; Tài chính quy định về thành lập, giải thể, tổ chức hoạt động và chế độ chính sách đối với Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn;

Sau khi xem xét Tờ trình số 8584/TTr-UBND ngày 15/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc quy định mức thù lao hàng tháng và chế độ hỗ trợ đối với thành viên Đội công tác xã hội tình nguyện xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và tổng hợp ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua mức thù lao hàng tháng và chế độ hỗ trợ đối với thành viên Đội công tác xã hội tình nguyện xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Áp dụng đối với những thành viên của Đội công tác xã hội tình nguyện xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã có quyết định thành lập (sau đây gọi là Đội) bao gồm: Đội trưởng, Đội phó và các thành viên của Đội trên địa bàn tỉnh.

2. Mức thù lao hàng tháng và một số chế độ hỗ trợ

a) Mức thù lao hàng tháng:

- Đội trưởng được hưởng bằng 0,6 lần (không phẩy sáu) mức lương tối thiểu chung của Nhà nước;

- Đội phó được hưởng bằng 0,5 lần (không phẩy năm) mức lương tối thiểu chung của Nhà nước;

- Thành viên được hưởng bằng 0,4 lần (không phẩy bốn) mức lương tối thiểu chung của Nhà nước.

b) Chế độ hỗ trợ khác:

- Hỗ trợ trang phục: Thành viên của Đội công tác xã hội tình nguyện xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được hưởng mỗi năm 01 (một) lần tiền mua trang phục với số tiền là 500.000 đồng/người.

- Nếu thành viên của Đội chưa được ngân sách hỗ trợ mua bảo hiểm y tế thì sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm y tế từ nguồn ngân sách cấp xã.

3. Kinh phí thực hiện

Hàng năm, căn cứ kế hoạch hoạt động và dự toán kinh phí chế độ hỗ trợ của Đội, Ủy ban nhân dân cấp xã lập dự toán cùng với dự toán chi ngân sách cấp xã để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Định kỳ hàng năm có đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo tại kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 26/9/2014./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Văn Tư

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 127/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu127/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/09/2014
Ngày hiệu lực06/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 127/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 127/2014/NQ-HĐND mức thù lao hàng tháng chế độ hỗ trợ thành viên Đội công tác xã hội Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 127/2014/NQ-HĐND mức thù lao hàng tháng chế độ hỗ trợ thành viên Đội công tác xã hội Đồng Nai
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu127/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýTrần Văn Tư
        Ngày ban hành26/09/2014
        Ngày hiệu lực06/10/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 127/2014/NQ-HĐND mức thù lao hàng tháng chế độ hỗ trợ thành viên Đội công tác xã hội Đồng Nai

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 127/2014/NQ-HĐND mức thù lao hàng tháng chế độ hỗ trợ thành viên Đội công tác xã hội Đồng Nai

            • 26/09/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/10/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực