Nghị quyết 13/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 10 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 13/2008/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát năm 2009 quận 10


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 13/2008/NQ-HĐND

Quận 10, ngày 19 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban  nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét Tờ trình số 564/TTr-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Thường trực Hội đồng nhân dân quận 10 về dự kiến chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận 10 năm 2009 và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân quận 10,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân quận 10 giám sát các nội dung sau đây tại các kỳ họp:

1. Tổ chức thực hiện chương trình nhà ở, kết hợp với việc hoàn chỉnh hệ thống giao thông hạ tầng đô thị (kỳ họp thường kỳ giữa năm 2009).

2. Việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân về quy hoạch phát triển kinh tế, giáo dục, y tế, quy chế dân chủ cơ sở (kỳ họp thường kỳ giữa năm 2009).

3. Kết quả thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kết quả thực hiện cải cách hành chính, xây dựng nếp sống văn minh đô thị (kỳ họp thường kỳ cuối năm 2009).

Điều 2. Thường trực và 2 Ban Hội đồng nhân dân quận tổ chức giám sát các nội dung sau và báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân quận:

1. Giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu kinh tế - văn hóa - xã hội và an ninh quốc phòng, về thu, chi ngân sách năm 2009.

2. Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị cử tri, chú trọng đến các trường hợp thuộc thẩm quyền của quận còn tồn đọng lâu năm.

3. Giám sát việc thực hiện pháp luật trong điều tra, xét xử và thi hành án, thực hiện chế độ giam giữ của Công an quận 10.

4. Giám sát việc xây dựng phường văn hóa, khu phố văn hóa.

5. Giám sát thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

6. Giám sát quản lý của Ủy ban nhân dân quận 10 và các ban, ngành trong lĩnh vực quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường.

Điều 3. Trên cơ sở chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân quận và căn cứ vào nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật; Thường trực và 2 Ban Hội dồng nhân dân quận chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện chương trình giám sát năm 2009.

Điều 4. Các cơ quan, tổ chức được giám sát có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để Thường trực và 2 Ban Hội đồng nhân dân quận và các đại biểu Hội đồng nhân dân quận tiến hành hoạt động giám sát; chuẩn bị báo cáo và cung cấp tài liệu cần thiết theo yêu cầu của đoàn giám sát.

Điều 5. Tại kỳ họp giữa năm, Thường trực Hội đồng nhân dân quận báo cáo tình hình thực hiện trong 6 tháng đầu năm và tại kỳ họp cuối năm báo cáo đánh giá thực hiện chương trình giám sát năm 2009 của Hội đồng nhân dân quận 10.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 10 khóa IX, thông qua tại kỳ họp thứ 18 ngày 19 tháng 12 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lâm Đình Chiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu13/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2008
Ngày hiệu lực26/12/2008
Ngày công báo15/01/2009
Số công báoSố 13
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 13/2008/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát năm 2009 quận 10


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 13/2008/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát năm 2009 quận 10
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu13/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLâm Đình Chiến
        Ngày ban hành19/12/2008
        Ngày hiệu lực26/12/2008
        Ngày công báo15/01/2009
        Số công báoSố 13
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 13/2008/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát năm 2009 quận 10

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 13/2008/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát năm 2009 quận 10

         • 19/12/2008

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/01/2009

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 26/12/2008

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực