Nghị quyết 13/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 13/2009/NQ-HĐND về chế độ phụ cấp đối với Trưởng ban công tác Mặt trận ở thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Nghị quyết 13/2009/NQ-HĐND chế độ phụ cấp Trưởng ban công tác Mặt trận Hà Nam đã được thay thế bởi Nghị quyết 10/2013/NQ-HĐND chức danh phụ cấp số lượng người hoạt động không chuyên trách Hà Nam và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 13/2009/NQ-HĐND chế độ phụ cấp Trưởng ban công tác Mặt trận Hà Nam


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2009/NQ-HĐND

ngày 09 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN Ở THÔN, XÓM, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHOÁ XVI KỲ HỌP THỨ 16
(Ngày 08/12 - 09/12/2009)

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2004;

Sau khi nghe, thảo luận tờ trình số 1638/TTr- UBND ngày 01/12/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh về chế độ phụ cấp đối với Trưởng ban công tác Mặt trận ở thôn, xóm, tổ dân phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chế độ phụ cấp đối với Trưởng ban công tác Mặt trận ở thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam như sau:

1. Định mức phụ cấp hàng tháng:

a. Trưởng ban Công tác Mặt trận do Bí thư chi bộ kiêm thì mức phụ cấp là 100.000 đ/người/tháng.

b. Nơi Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn thì Trưởng ban công tác Mặt trận do Phó bí thư hoặc Chi uỷ viên kiêm, mức phụ cấp là 100.000 đ/người/tháng.

c. Nơi không có Ban chi uỷ thì mức phụ cấp Trưởng ban công tác mặt trận là 100.000 đ/người/tháng.

d. Đối với Trưởng ban công tác Mặt trận không kiêm nhiệm thì mức phụ cấp là 100.000 đ/người/tháng. Thời gian thực hiện đến hết tháng 6 năm 2011.

2. Nguồn kinh phí chi trả được cân đối trong ngân sách hàng năm của xã, phường, thị trấn.

3. Thời điểm thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khoá XVI  kỳ họp thứ 16 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đinh Văn Cương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2009/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu13/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2009
Ngày hiệu lực19/12/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 13/2009/NQ-HĐND chế độ phụ cấp Trưởng ban công tác Mặt trận Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 13/2009/NQ-HĐND chế độ phụ cấp Trưởng ban công tác Mặt trận Hà Nam
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu13/2009/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýĐinh Văn Cương
        Ngày ban hành09/12/2009
        Ngày hiệu lực19/12/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 13/2009/NQ-HĐND chế độ phụ cấp Trưởng ban công tác Mặt trận Hà Nam

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 13/2009/NQ-HĐND chế độ phụ cấp Trưởng ban công tác Mặt trận Hà Nam