Nghị quyết 13/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 13/2012/NQ-HĐND về đặt tên đường mang tên Đồng chí Phạm Văn Đồng, Đồng chí Mai Chí Thọ, Đồng chí Trần Văn Giàu do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII, kỳ họp thứ 5 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 13/2012/NQ-HĐND về đặt tên đường mang tên Đồng chí Phạm Văn Đồng, Đồn


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2012/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 7 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG MANG TÊN ĐỒNG CHÍ PHẠM VĂN ĐỒNG, ĐỒNG CHÍ MAI CHÍ THỌ, ĐỒNG CHÍ TRẦN VĂN GIÀU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ NĂM

(Từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 7 năm 2012)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố, công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 91/2005/NĐ-CP">36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố, công trình công cộng;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3032/TTr-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc đặt tên đường mang tên Đồng chí Phạm Văn Đồng, Đồng chí Mai Chí Thọ, Đồng chí Trần Văn Giàu; Báo cáo thẩm tra số 279/BC- VHXH ngày 09 tháng 7 năm 2012 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân Thành phố; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Tờ trình số 3032/TTr-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc đặt tên đường mang tên Đồng chí Phạm Văn Đồng, Đồng chí Mai Chí Thọ, Đồng chí Trần Văn Giàu, cụ thể:

1. Đặt tên đường mang tên Đồng chí Phạm Văn Đồng cho tuyến đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài.

Điểm đầu tuyến: Từ Ngã năm Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp) đến điểm cuối tuyến nút giao thông Linh Xuân (quận Thủ Đức). Chiều dài: 12.211m.

2. Đặt tên đường mang tên Đồng chí Mai Chí Thọ cho tuyến đường mới phần phía đông dự án Đại lộ Đông Tây thuộc địa bàn quận 2, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng ngày 20 tháng 11 năm 2011.

Điểm đầu tuyến: Từ Đường hầm sông Sài Gòn phía quận 2 đến điểm cuối tuyến Nút giao Cát Lái - Xa lộ Hà Nội. Chiều dài: 6.385m;

3. Đặt tên đường mang tên Đồng chí Trần Văn Giàu cho tuyến đường thuộc dự án Mở rộng Tỉnh lộ 10 và dự án Tỉnh lộ 10B thuộc địa bàn huyện Bình Chánh và quận Bình Tân.

Điểm đầu tuyến: Từ điểm giao với đường Tên Lửa đến điểm cuối tuyến giáp ranh tỉnh Long An. Tổng chiều dài: 14.029m;

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2012./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Quyết Tâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2012/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 13/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/07/2012
Ngày hiệu lực 22/07/2012
Ngày công báo 15/08/2012
Số công báo Số 42
Lĩnh vực Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 13/2012/NQ-HĐND về đặt tên đường mang tên Đồng chí Phạm Văn Đồng, Đồn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 13/2012/NQ-HĐND về đặt tên đường mang tên Đồng chí Phạm Văn Đồng, Đồn
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 13/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Nguyễn Thị Quyết Tâm
Ngày ban hành 12/07/2012
Ngày hiệu lực 22/07/2012
Ngày công báo 15/08/2012
Số công báo Số 42
Lĩnh vực Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 13/2012/NQ-HĐND về đặt tên đường mang tên Đồng chí Phạm Văn Đồng, Đồn

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 13/2012/NQ-HĐND về đặt tên đường mang tên Đồng chí Phạm Văn Đồng, Đồn

 • 12/07/2012

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 15/08/2012

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 22/07/2012

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực