Nghị quyết 13/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 13/2015/NQ-HĐND phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện mô hình trường học mới (VNEN) đối với cấp tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nghị quyết 13/2015/NQ-HĐND triển khai thực hiện mô hình trường học mới VNEN Bà Rịa Vũng Tàu đã được thay thế bởi Nghị quyết 102/2019/NQ-HĐND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Vũng Tàu và được áp dụng kể từ ngày 23/12/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 13/2015/NQ-HĐND triển khai thực hiện mô hình trường học mới VNEN Bà Rịa Vũng Tàu


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2015/NQ-HĐND

Bà Rịa, ngày 16 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI (VNEN) ĐỐI VỚI CẤP TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo;

Thực hiện Công văn số 450/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 01 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Mô hình VNEN lớp 6 năm học 2015-2016;

Thực hiện Công văn số 3218/BGDĐT-GDTrH ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai mô hình trường học mới (VNEN) đối với lớp 6 cấp trung học cơ sở năm học 2015-2016;

Sau khi xem xét Tờ trình số 66/TTr-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đề nghị Phê duyệt chủ trương triển khai thực hiện giảng dạy theo mô hình trường học mới (VNEN) đối với cấp tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Báo cáo thẩm tra số 49/BC-VHXH ngày 13 tháng 7 năm 2015 của Ban Văn hóa-Xã hội và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện mô hình trường học mới (VNEN) đối với cấp tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo nội dung tại Tờ trình số 66/TTr-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

1. Đối với cấp tiểu học:

a) Năm học 2015-2016

- Đối với 75 trường đã thực hiện ở khối lớp 2 năm học 2014-2015, tiếp tục duy trì phát triển lên khối lớp 3. Đồng thời thực hiện mới khối lớp 2 và khối lớp 4 năm học 2015-2016.

- Đối với 36 trường dạy 2 buổi/ngày còn lại (trong tổng số 111 trường) và các trường có lớp tổ chức lớp dạy 2 buổi/ngày, thực hiện mới cho cả lớp 2 và lớp 3.

b) Năm học 2016-2017

Tất cả 111 trường dạy 2 buổi/ngày hiện có và các trường có điều kiện phát triển tổ chức dạy 2 buổi/ngày (nếu có) thực hiện đại trà cả 4 khối lớp (khối lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5).

c) Năm học 2017-2018

Thực hiện đồng loạt và chuyên sâu tại tất cả các trường tiểu học tổ chức dạy 2 buổi/ngày cho cả 4 khối lớp ( khối lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5).

2. Đối với cấp trung học cơ sở:

a) Năm học 2015-2016

- Triển khai mô hình trường học mới (VNEN) cho 67 trường THCS trong toàn tỉnh với 248 lớp cho 8.362 học sinh khối lớp 6 và tiếp tục duy trì thực hiện khối lớp 7, lớp 8 và lớp 9 theo dự án.

- Đối với các trường THCS còn lại của các huyện và thành phố thực hiện nhân rộng mô hình đối với khối lớp 6 sau đó tiếp tục phát triển nhân rộng mô hình cho toàn bộ các khối còn lại trong những năm tiếp theo.

b) Năm học 2016-2017

- Đối với 67 trường đã thực hiện ở khối lớp 6 năm học 2015-2016, tiếp tục duy trì phát triển lên khối lớp 7. Đồng thời mở rộng ra các trường còn lại thực hiện đảm bảo 100% các trường đều thực hiện khối lớp 7.

- Triển khai đồng bộ toàn bộ học sinh khối 6 cho các trường THCS trong tỉnh.

c) Năm học 2017-2018

Triển khai đồng bộ tất cả các khối lớp 6, khối 7, khối 8 và khối 9 cho tất cả các trường THCS trong toàn tỉnh.

3. Kinh phí thực hiện:

Đơn vị: Ngàn đồng

Nội dung

Năm 2016

(Năm học 2015-2016)

Năm 2016

(Năm học 2016-2017)

Năm 2017

(Năm học 2017-2018)

Tổng theo cấp

Cấp tiểu học

2.264.687

4.831.835

2.833.300

9.929.822

Cấp THCS

1.516.700

4.978.500

6.963.900

13.459.100

Tổng theo năm

3.781.387

9.810.335

9.797.200

23.388.922

Bằng chữ: Hai mươi ba tỷ, ba trăm tám mươi tám triệu, chín trăm hai mươi hai nghìn đồng.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các của Ban Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Khóa V, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2015 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Lĩnh

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu13/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/2015
Ngày hiệu lực26/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/12/2019
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 13/2015/NQ-HĐND triển khai thực hiện mô hình trường học mới VNEN Bà Rịa Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 13/2015/NQ-HĐND triển khai thực hiện mô hình trường học mới VNEN Bà Rịa Vũng Tàu
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu13/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýNguyễn Hồng Lĩnh
        Ngày ban hành16/07/2015
        Ngày hiệu lực26/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/12/2019
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 13/2015/NQ-HĐND triển khai thực hiện mô hình trường học mới VNEN Bà Rịa Vũng Tàu

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 13/2015/NQ-HĐND triển khai thực hiện mô hình trường học mới VNEN Bà Rịa Vũng Tàu