Nghị quyết 13/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 13/2018/NQ-HĐND về đặt tên công viên Fidel tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Nội dung toàn văn Nghị quyết 13/2018/NQ-HĐND đặt tên công viên Fidel tại thành phố Đông Hà Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2018/NQ-HĐND

Quảng Trị, ngày 12 tháng 9 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN CÔNG VIÊN FIDEL TẠI THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 8 - KỲ HỌP BẤT THƯỜNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 91/2005/NĐ-CP">36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Xét Tờ trình số 3904/TTr-UBND và Đề án số 3903/ĐA-UBND ngày 10/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đặt tên “Công viên Fidel”; Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Bổ sung tên danh nhân Fidel - Tổng Tư lệnh Cách mạng Cuba, nguyên Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba vào danh mục tên danh nhân nước ngoài theo Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐ ngày 20/4/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa V về việc đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

2. Đặt tên Công viên Trung tâm thành phố Đông Hà mang tên Fidel với các nội dung như sau:

a) Công viên Fidel có vị trí tại: Phường 1 và Phường 3, thành phố Đông Hà:

- Phía Bắc giáp đường Trần Hưng Đạo;

- Phía Nam giáp đường Nguyễn Trãi và khu dân cư dọc đường Nguyễn Trãi;

- Phía Đông giáp các công trình trụ sở, cơ quan và khu dân cư dọc đường Nguyễn Huệ;

- Phía Tây giáp khu dân cư dọc theo Quốc lộ 9.

b) Diện tích công viên: 16,15 ha.

Công viên Fidel là công trình văn hóa nhằm thể hiện tình cảm sâu sắc của nhân dân Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Trị nói riêng đối với Chủ tịch Fidel; đồng thời, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Điều 2.

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; công bố tính chất và công năng sử dụng công viên; tuyên truyền để nhân dân hiểu về ý nghĩa của Công viên Fidel; chỉ đạo tiếp tục hoàn chỉnh các hạng mục công trình để sớm đưa công trình vào sử dụng.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị Khóa VII, Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 12 tháng 9 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH;
- VPQH, VPCTN, VPCP;
- Bộ VHTT&DL;
- Cục Kiểm tra văn bản thuộc Bộ Tư pháp
- TT.TU, TT.HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh
- Đoàn ĐBQH tỉnh, TAND, VKSND tỉnh;
- VPTU, VPHĐND, VPUBND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành cấp tỉnh;
- TTHĐND, UBND cấp huyện;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Trung tâm công báo;
- Lưu: VT, VHXH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2018/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 13/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/09/2018
Ngày hiệu lực 12/09/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật năm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 13/2018/NQ-HĐND đặt tên công viên Fidel tại thành phố Đông Hà Quảng Trị


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 13/2018/NQ-HĐND đặt tên công viên Fidel tại thành phố Đông Hà Quảng Trị
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 13/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Trị
Người ký Nguyễn Văn Hùng
Ngày ban hành 12/09/2018
Ngày hiệu lực 12/09/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật năm ngoái

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 13/2018/NQ-HĐND đặt tên công viên Fidel tại thành phố Đông Hà Quảng Trị

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 13/2018/NQ-HĐND đặt tên công viên Fidel tại thành phố Đông Hà Quảng Trị

  • 12/09/2018

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 12/09/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực