Nghị quyết 13/NQ-HĐND

Nghị quyết 13/NQ-HĐND năm 2019 bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hoàng Mạnh Phú

Nội dung toàn văn Nghị quyết 13/NQ-HĐND 2019 bãi nhiệm đại biểu Hội đồng đối với ông Hoàng Mạnh Phú Hà Nội


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI NHIỆM ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2016-2021 ĐỐI VỚI ÔNG HOÀNG MẠNH PHÚ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ CHÍN

(Từ ngày 08/7/2019 đến ngày 10/7/2019)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tại Tợ trình số 08/TTr-HĐND ngày 03/7/2019 về việc xem xét bãi nhiệm đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hoàng Mạnh Phú;

Căn cứ kết quả biểu quyết bãi nhiệm đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hoàng Mạnh Phú,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi nhiệm đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hoàng Mạnh Phú do khuyết điểm, vi phạm nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ và nhân dân, làm giảm uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương và cá nhân nên không đủ tiêu chuẩn là đại biểu HĐND Thành phố.

Điều 2. Thường trực HĐND Thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và ông Hoàng Mạnh Phú chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố Hà Nội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ chín, ngày 10/7/2019./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ủy Ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính Phủ, Bộ Tư Pháp, Bộ Nội vụ;
- Văn phòng Quốc hội, Ban CTĐB QH;
- TT Thành ủy, UBND TP;
- Đoàn ĐBQH Hà Nội;
- Đại biểu HĐND TP;
- VP HĐND TP, VP UBND, UBMTTQ các Q, H, TX thuộc TPHN;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu13/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2019
Ngày hiệu lực10/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 13/NQ-HĐND 2019 bãi nhiệm đại biểu Hội đồng đối với ông Hoàng Mạnh Phú Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 13/NQ-HĐND 2019 bãi nhiệm đại biểu Hội đồng đối với ông Hoàng Mạnh Phú Hà Nội
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu13/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thị Bích Ngọc
        Ngày ban hành10/07/2019
        Ngày hiệu lực10/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Nghị quyết 13/NQ-HĐND 2019 bãi nhiệm đại biểu Hội đồng đối với ông Hoàng Mạnh Phú Hà Nội

             Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 13/NQ-HĐND 2019 bãi nhiệm đại biểu Hội đồng đối với ông Hoàng Mạnh Phú Hà Nội

             • 10/07/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 10/07/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực