Nghị quyết 130/NQ-HĐND

Nghị quyết 130/NQ-HĐND năm 2014 sửa đổi Nghị quyết 30/NQ-HĐND về danh mục công trình quan trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2010 - 2015 được ưu tiên tập trung đầu tư

Nội dung toàn văn Nghị quyết 130/NQ-HĐND 2014 sửa đổi 30/NQ-HĐND công trình quan trọng Quảng Ninh ưu tiên đầu tư


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 130/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 14 tháng 03 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 30/NQ-HĐND NGÀY 09/12/2011 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CÔNG TRÌNH QUAN TRỌNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, GIAI ĐOẠN 2010 – 2015 ĐƯỢC ƯU TIÊN TẬP TRUNG ĐẦU TƯ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002 và Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 972/TTr-UBND ngày 04/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành danh mục công trình quan trọng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2010 - 2015 được ưu tiên tập trung đầu tư; Báo cáo thẩm tra số 19/BC-HĐND ngày 11/3/2014 của Ban kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành danh mục công trình quan trọng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2010 - 2015 được ưu tiên tập trung đầu tư, gồm những nội dung sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 1 như sau:

a) Điều chỉnh tiến độ hoàn thành khởi công của 02 công trình, gồm:

- Điều chỉnh tiến độ hoàn thành công trình: Đầu tư xử lý khắc phục ô nhiễm môi trường 8 xã đảo Hà Nam, thị xã Quảng Yên vào giai đoạn 2014-2020.

- Điều chỉnh tiến độ khởi công công trình: Hệ thống Trung tâm y tế huyện, thị xã thành phố đến giai đoạn 2016 - 2020.

b) Bổ sung 06 công trình vào danh mục các công trình quan trọng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2010 - 2015 được ưu tiên tập trung đầu tư (Có biểu danh mục chi tiết kèm theo).

2. Sửa đổi Khoản 4 Điều 1 như sau:

Tổng mức đầu tư các công trình quan trọng của Tỉnh giai đoạn 2010-2015 là 7. 279 tỷ đồng (bao gồm cả chi phí dự phòng), trong đó vốn ngân sách Trung ương là 224 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh là 6. 775 tỷ đồng, huy động khác là 276 tỷ đồng. Đến nay lũy kế vốn đã cấp cho các công trình này là 3. 619 tỷ đồng (trong đó đã cấp đến hết 31/12/2013 là 2. 664 tỷ đồng; kế hoạch đầu năm 2014 là 955 tỷ đồng). Nhu cầu vốn đầu tư đến năm 2015 là: 1. 844 tỷ đồng (trong đó vốn NSTW là 19 tỷ đồng, ngân sách tỉnh là 1. 803 tỷ đồng). Nhu cầu sau năm 2015 là 1. 505 tỷ đồng; tổng mức đầu tư các công trình giãn tiến độ là 571 tỷ đồng.

Các nội dung sửa đổi nêu trên được thực hiện kể từ năm 2014. Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành danh mục công trình quan trọng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2010 - 2015 được ưu tiên tập trung đầu tư.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 14/3/2014 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 130/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu130/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/2014
Ngày hiệu lực14/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 130/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 130/NQ-HĐND 2014 sửa đổi 30/NQ-HĐND công trình quan trọng Quảng Ninh ưu tiên đầu tư


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 130/NQ-HĐND 2014 sửa đổi 30/NQ-HĐND công trình quan trọng Quảng Ninh ưu tiên đầu tư
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu130/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
       Người kýNguyễn Đức Long
       Ngày ban hành14/03/2014
       Ngày hiệu lực14/03/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 130/NQ-HĐND 2014 sửa đổi 30/NQ-HĐND công trình quan trọng Quảng Ninh ưu tiên đầu tư

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 130/NQ-HĐND 2014 sửa đổi 30/NQ-HĐND công trình quan trọng Quảng Ninh ưu tiên đầu tư

           • 14/03/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/03/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực