Nghị quyết 131/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 131/2007/NQ-HĐND về việc kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 nguồn vốn ngân sách quận do Hội đồng nhân dân quận Bình Tân ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 131/2007/NQ-HĐND kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 nguồn vốn ngân sách quậnquận Bình Tân


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 131/2007/NQ-HĐND

Bình Tân, ngày 27 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2008 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH QUẬN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN KHÓA I, KỲ HỌP LẦN THỨ 9

(Ngày 26 và 27 tháng 12 năm 2007)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ công văn số 4620/UBND-TM ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về bổ sung vốn đầu tư phân cấp cho các quận - huyện từ số thu vượt tiền sử dụng đất.
Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 1777/TTr-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân và ý kiến các đại biểu Hội đồng nhân dân quận, qua kết luận của chủ tọa đoàn,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 nguồn vốn ngân sách quận như sau:

I. DANH MỤC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN VỐN PHÂN CẤP HÀNG NĂM (KÈM PHỤ LỤC 1):

Tổng số công trình đầu tư năm 2008 là 42 công trình với vốn kế hoạch dự kiến là 19,920 tỷ đồng. Cụ thể như sau:

1. Công trình khởi công mới: 20 công trình với tổng vốn kế hoạch là 19,4 tỷ đồng. Trong đó:

a) Nhóm hạ tầng kỹ thuật: 05 công trình với vốn kế hoạch năm 2008 là 7,9 tỷ đồng.

b) Nhóm văn hóa - xã hội: 11 công trình với vốn kế hoạch năm 2008 là 7,7 tỷ đồng.

c) Nhóm kinh tế hành chính sự nghiệp: 04 công trình với tổng vốn kế hoạch năm 2008 là 3,8 tỷ đồng.

2. Công trình chuẩn bị đầu tư: 22 công trình nhóm hạ tầng kỹ thuật với vốn kế hoạch năm 2008 là 0,52 tỷ đồng.

II. DANH MỤC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN VỐN DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH QUẬN (KÈM PHỤ LỤC 2):

Tổng số công trình đầu tư năm 2008 là 14 công trình với vốn kế hoạch là 3,590 tỷ đồng. Cụ thể như sau:

1. Công trình khởi công mới: 09 công trình nhóm kinh tế hành chính sự nghiệp với tổng vốn kế hoạch là 3,490 tỷ đồng.

2. Công trình chuẩn bị đầu tư: 01 công trình nhóm hạ tầng kỹ thuật với vốn kế hoạch năm 2008 là 0,02 tỷ đồng và 04 công trình nhóm kinh tế hành chính sự nghiệp với vốn kế hoạch là 0,08 tỷ đồng.

III. DANH MỤC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN VỐN VƯỢT THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2007 (KÈM PHỤ LỤC 3).

Căn cứ vào tiến độ thu tiền sử dụng đất đến ngày 15 tháng 12 năm 2007 là 164,802 tỷ đồng, ước thu tiền sử dụng đất đến ngày 31 tháng 12 năm 2007 là 170,644 tỷ. Ước vượt thu tiền sử dụng đất năm 2007 là 170,664 tỷ - 150 tỷ = 20,664 tỷ đồng.

Trên cơ sở vượt thu tiền sử dụng đất năm 2007, kiến nghị đầu tư cho 7 công trình giao thông với vốn kế hoạch là 20 tỷ đồng.

Điều 2.

- Giao cho Ủy ban nhân dân quận tổ chức thực hiện Nghị quyết này và theo đúng quy định của pháp luật. Có báo cáo việc thực hiện, việc quyết toán ở các kỳ họp Hội đồng nhân dân quận.

- Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận khóa I (nhiệm kỳ 2004 - 2009) thông qua tại kỳ họp lần thứ 9 ngày 27 tháng 12 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hoàng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 131/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu131/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2007
Ngày hiệu lực03/01/2008
Ngày công báo15/01/2008
Số công báoSố 6
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 131/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 131/2007/NQ-HĐND kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 nguồn vốn ngân sách quậnquận Bình Tân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 131/2007/NQ-HĐND kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 nguồn vốn ngân sách quậnquận Bình Tân
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu131/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Văn Hoàng
        Ngày ban hành27/12/2007
        Ngày hiệu lực03/01/2008
        Ngày công báo15/01/2008
        Số công báoSố 6
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 131/2007/NQ-HĐND kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 nguồn vốn ngân sách quậnquận Bình Tân

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 131/2007/NQ-HĐND kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 nguồn vốn ngân sách quậnquận Bình Tân

            • 27/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/01/2008

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/01/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực