Nghị quyết 131/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 131/2008/NQ-HĐND phê chuẩn cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

Nội dung toàn văn Nghị quyết 131/2008/NQ-HĐND cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Phú Thọ


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 131/2008/NQ-HĐND

Việt Trì, ngày 01 tháng 04 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN CƠ CẤU CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số: 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ "Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương";

Sau khi xem xét Tờ trình số: 594/TTr-UBND ngày 10/3/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về "Sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị"; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và thảo luận.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ như sau:

1. Sở Nội vụ;

2. Sở Tư pháp;

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư;

4. Sở Tài chính;

5. Sở Công thương;

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

7. Sở Giao thông vận tải;

8. Sở Xây dựng;

9. Sở Tài nguyên và Môi trường;

10. Sở Thông tin và Truyền thông;

11. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

12. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

13. Sở Khoa học và Công nghệ;

14. Sở Giáo dục và Đào tạo;

15. Sở Y tế;

16. Thanh tra tỉnh;

17. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

18. Ban Dân tộc.

Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan quản lý Nhà nước về ngành, lĩnh vực cấp trên.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết để các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh đi vào hoạt động từ ngày 01 tháng 6 năm 2008.

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVI kỳ họp thứ mười ba, thông qua ngày 28 tháng 3 năm 2008.

 

 

 

CHỦ TỊCH
Ngô Đức Vượng

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 131/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu131/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/04/2008
Ngày hiệu lực07/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 131/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 131/2008/NQ-HĐND cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 131/2008/NQ-HĐND cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Phú Thọ
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu131/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýNgô Đức Vượng
        Ngày ban hành01/04/2008
        Ngày hiệu lực07/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 131/2008/NQ-HĐND cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Phú Thọ

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 131/2008/NQ-HĐND cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Phú Thọ

            • 01/04/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/04/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực