Nghị quyết 131/NQ-HĐND

Nghị quyết 131/NQ-HĐND năm 2014 chấm dứt hiệu lực thực hiện nội dung của Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 131/NQ-HĐND 2014 chấm dứt hiệu lực Nghị quyết Hội đồng nhân dân Quảng Ninh


HỘI ÐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 131/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 14 tháng 3 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CHẤM DỨT HIỆU LỰC THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CỦA MỘT SỐ NGHỊ QUYẾT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 993/TTr-UBND ngày 06/3/2014 của UBND tỉnh về việc chấm dứt hiệu lực thực hiện một số Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành; Báo cáo thẩm tra số 12/BC-HĐND ngày 10/3/2014 của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến thảo luận của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấm dứt hiệu lực thực hiện nội dung một số Nghị quyết HĐND tỉnh, gồm:

1. Chấm dứt hiệu lực thực hiện từ ngày 01/01/2014 toàn bộ nội dung của các Nghị quyết:

- Nghị quyết số 14/2004/NQ-HĐ ngày 19/7/2004 về xây dựng cơ sở cai nghiện và quản lý sau cai nghiện cho các đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

- Nghị quyết số 14/2009/NQ-HĐND ngày 11/12/2009 về cơ chế hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng các xã thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 2010-2020).

- Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND ngày 18/10/2011 về cơ chế vốn đầu tư kiên cố hóa kênh mương loại III trên địa bàn tỉnh.

2. Đối với Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND ngày 14/7/2006 về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh công tác xã hội hóa các lĩnh vực văn hóa - xã hội, thì việc chấm dứt hiệu lực các nội dung Nghị quyết được thực hiện như sau:

- Điểm b, Điều 2 của Nghị quyết tiếp tục được thực hiện đến khi có chính sách mới của tỉnh thay thế.

- Các nội dung khác được chấm dứt hiệu lực thực hiện từ ngày 01/01/2014.

- Hội đồng nhân dân tỉnh giao UBND tỉnh chỉ đạo việc nghiên cứu, xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh thay thế Nghị quyết 05/2006/NQ-HĐND nói trên cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn và quy định của pháp luật.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 14/3/2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ðức Long

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 131/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu131/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/2014
Ngày hiệu lực14/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 131/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 131/NQ-HĐND 2014 chấm dứt hiệu lực Nghị quyết Hội đồng nhân dân Quảng Ninh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Nghị quyết 131/NQ-HĐND 2014 chấm dứt hiệu lực Nghị quyết Hội đồng nhân dân Quảng Ninh
      Loại văn bảnNghị quyết
      Số hiệu131/NQ-HĐND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
      Người kýNguyễn Đức Long
      Ngày ban hành14/03/2014
      Ngày hiệu lực14/03/2014
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật10 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 131/NQ-HĐND 2014 chấm dứt hiệu lực Nghị quyết Hội đồng nhân dân Quảng Ninh

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 131/NQ-HĐND 2014 chấm dứt hiệu lực Nghị quyết Hội đồng nhân dân Quảng Ninh

          • 14/03/2014

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 14/03/2014

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực