Nghị quyết 132/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 132/2007/NQ-HĐND về việc chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận Bình Tân năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận Bình Tân ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 132/2007/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận Bình Tân năm 2008 quận Bình Tân


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 132/2007/NQ-HĐND

Bình Tân, ngày 27 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN KHÓA I, KỲ HỌP LẦN THỨ 9

(Ngày 26 và 27 tháng 12 năm 2007)

Căn cứ Điều 59 của Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Trong kỳ họp lần thứ 9 của Hội đồng nhân dân quận Bình Tân - khóa I (nhiệm kỳ 2004 - 2009) được tổ chức vào ngày 26 và 27 tháng 12 năm 2007. Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 120/TTr-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Thường trực Hội đồng nhân dân quận và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ngoài việc giám sát chung việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận và việc thi hành pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên. Hội đồng nhân dân quận giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân quận triển khai hoạt động giám sát năm 2008, tập trung vào các nội dung cụ thể như sau:

1. Việc thực hiện “Năm xây dựng nếp sống văn minh đô thị”.

2. Việc thực hiện cải cách hành chính (nhà - đất…); phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.

3. Việc quản lý và thực hiện quy hoạch - kế hoạch phát triển quận liên quan đến các dự án đầu tư, giải tỏa - bồi thường; tái định cư; thi hành Luật Đất đai, Luật Xây dựng.

- Tình hình xây dựng cơ bản vốn ngân sách nhà nước. Tập trung các công trình vốn thành phố. Việc cung cấp nước sạch.

4. Tình hình thu - chi ngân sách, thu thuế. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

5. Tình hình chỉ đạo điều hành thực hiện về lĩnh vực văn hóa - giáo dục.

6. Việc thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo.

7. Tình hình an toàn giao thông, củng cố an ninh cơ sở, việc thực hiện chương trình mục tiêu “3 giảm”, đấu tranh phòng chống tội phạm.

8. Tình hình công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại - tố cáo.

9. Tình hình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Điều 2. Trên cơ sở chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân quận và căn cứ vào nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật, Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân quận chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện chương trình giám sát.

Thường trực Hội đồng nhân dân quận tổ chức thực hiện chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân quận; điều hoà, phối hợp hoạt động giám sát của các Ban Hội đồng nhân dân quận; hướng dẫn các đại biểu Hội đồng nhân dân quận trong việc thực hiện hoạt động giám sát.

Điều 3. Các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân quận tiến hành hoạt động giám sát; chuẩn bị báo cáo và cung cấp tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân quận.

Điều 4. Tại kỳ họp giữa năm 2008, Thường trực Hội đồng nhân dân quận báo cáo sơ kết tình hình thực hiện và tại kỳ họp cuối năm báo cáo đánh giá thực hiện chương trình giám sát năm 2008 của Hội đồng nhân dân quận.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Bình Tân - khóa I (nhiệm kỳ 2004 - 2009) thông qua tại kỳ họp lần thứ 9, ngày 27 tháng 12 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hoàng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 132/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu132/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2007
Ngày hiệu lực03/01/2008
Ngày công báo15/01/2008
Số công báoSố 6
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 132/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 132/2007/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận Bình Tân năm 2008 quận Bình Tân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 132/2007/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận Bình Tân năm 2008 quận Bình Tân
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu132/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Văn Hoàng
        Ngày ban hành27/12/2007
        Ngày hiệu lực03/01/2008
        Ngày công báo15/01/2008
        Số công báoSố 6
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 132/2007/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận Bình Tân năm 2008 quận Bình Tân

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 132/2007/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận Bình Tân năm 2008 quận Bình Tân

            • 27/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/01/2008

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/01/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực