Nghị quyết 132/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 132/2014/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 52/2012/NQ-HĐND về thu phí đấu giá; Điều chỉnh khung mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô đối với điểm bãi trông giữ xe tại điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, các điểm tổ chức lễ hội du lịch, hội chợ tại Nghị quyết 06/2007/NQ-HĐND; Quy định khung mức thu phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Hạ Long và Cẩm Phả do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Nghị quyết 132/2014/NQ-HĐND sửa đổi 52/2012/NQ-HĐND Điều chỉnh thu phí đấu giá vệ sinh Quảng Ninh đã được thay thế bởi Nghị quyết 173/2014/NQ-HĐND thu các khoản phí lệ phí Quảng Ninh và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2015.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 132/2014/NQ-HĐND sửa đổi 52/2012/NQ-HĐND Điều chỉnh thu phí đấu giá vệ sinh Quảng Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 132/2014/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 14 tháng 3 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI NGHỊ QUYẾT SỐ 52/2012/NQ-HĐND NGÀY 11/7/2012 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH “QUY ĐỊNH THU PHÍ ĐẤU GIÁ; ĐIỀU CHỈNH KHUNG MỨC THU PHÍ TRÔNG GIỮ XE ĐẠP, XE MÁY, Ô TÔ ĐỐI VỚI CÁC ĐIỂM BÃI TRÔNG GIỮ XE ĐẠP, XE MÁY, Ô TÔ ĐỐI VỚI CÁC ĐIỂM BÃI TRÔNG GIỮ XE TẠI CÁC ĐIỂM DANH LAM THẮNG CẢNH, DI TÍCH LỊCH SỬ, CÔNG TRÌNH VĂN HÓA, CÁ ĐIỂM TỔ CHỨC LỄ HỘI DU LỊCH, HỘI CHỢ TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 06/2007/NQ-HĐND NGÀY 04/7/2007 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH; QUY ĐỊNH KHUNG MỨC THU PHÍ VỆ SINH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẠ LONG VÀ CẨM PHẢ”

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ các Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002; số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí, lệ phí; Thông tư các quy định pháp luật về phí, lệ phí; Thông số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 887/TTr-UBND ngày 28/02/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi Nghị quyết số 52/2012/NQ-HĐND ngày 11/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh "Quy định thu phí đấu giá; Điều chỉnh khung mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô đối với các điểm bãi trông giữ xe tại các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, các điểm tổ chức lễ hội du lịch, hội chợ tại Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách, ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi Điều 3 Nghị quyết số 52/2012/NQ-HĐND ngày 11/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh "Quy định thu phí đấu giá; Điều chỉnh khung mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô đối với các điểm bãi trông giữ xe tại các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, các điểm tổ chức lễ hội du lịch, hội chợ tại Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Quy định khung mức thu phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Hạ Long và Cẩm Phả”, như sau:

Từ năm 2014 trở đi, giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ tỷ lệ tăng, giảm đơn giá thu gom, vận chuyển rác để điều chỉnh mức thu phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Hạ Long và Cẩm Phả. Mức thu phí năm sau điều chỉnh tăng không quá 75% mức thu hiện hành năm trước. Thời gian thực hiện đến hết năm 2016.

Điều 2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 52/2012/NQ-HĐND ngày 11/7/2012 của HĐND tỉnh “Quy định thu phí đấu giá; Điều chỉnh khung mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô đối với các điểm bãi trông giữ xe tại các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, các điểm tổ chức lễ hội du lịch, hội chợ tại Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Quy định khung mức thu phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Hạ Long và Cẩm Phả”.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 14/3/2014 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 132/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu132/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/2014
Ngày hiệu lực24/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2015
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 132/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 132/2014/NQ-HĐND sửa đổi 52/2012/NQ-HĐND Điều chỉnh thu phí đấu giá vệ sinh Quảng Ninh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 132/2014/NQ-HĐND sửa đổi 52/2012/NQ-HĐND Điều chỉnh thu phí đấu giá vệ sinh Quảng Ninh
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu132/2014/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
       Người kýNguyễn Đức Long
       Ngày ban hành14/03/2014
       Ngày hiệu lực24/03/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2015
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 132/2014/NQ-HĐND sửa đổi 52/2012/NQ-HĐND Điều chỉnh thu phí đấu giá vệ sinh Quảng Ninh

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 132/2014/NQ-HĐND sửa đổi 52/2012/NQ-HĐND Điều chỉnh thu phí đấu giá vệ sinh Quảng Ninh