Nghị quyết 132/NQ-CP

Nghị quyết 132/NQ-CP năm 2017 về ký Nghị định thư thứ ba sửa đổi Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA) do Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 132/NQ-CP 2017 ký Nghị định thư thứ ba sửa đổi Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN


CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 132/NQ-CP

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC KÝ NGHỊ ĐỊNH THƯ THỨ BA SỬA ĐỔI HIỆP ĐỊNH ĐẦU TƯ TOÀN DIỆN ASEAN (ACIA)

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 9030/TTr-BKHĐT ngày 03 tháng 11 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung dự thảo Nghị định thư thứ ba sửa đổi Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA)

Điều 2. Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Nghị định thư trên.

Điều 3. Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định./

 


Nơi nhận:
- Các đồng chí Thành viên Chính phủ;
- Các Bộ: KHĐT, Ngoại giao, Tư pháp, Công Thương;
- VPCP: các PCN, Trợ
TTg, Vụ PL, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3).đh.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 132/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu132/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2017
Ngày hiệu lực08/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 132/NQ-CP

Lược đồ Nghị quyết 132/NQ-CP 2017 ký Nghị định thư thứ ba sửa đổi Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 132/NQ-CP 2017 ký Nghị định thư thứ ba sửa đổi Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu132/NQ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành08/12/2017
        Ngày hiệu lực08/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Nghị quyết 132/NQ-CP 2017 ký Nghị định thư thứ ba sửa đổi Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN

             Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 132/NQ-CP 2017 ký Nghị định thư thứ ba sửa đổi Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN

             • 08/12/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 08/12/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực