Nghị quyết 133/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 133/2007/NQ-HĐND về việc sử dụng nguồn tăng thu ngân sách năm 2007 và dự phòng ngân sách năm 2007 do Hội đồng nhân dân quận Bình Tân ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 133/2007/NQ-HĐND sử dụng nguồn tăng thu ngân sách năm 2007 và dự phòng ngân sách năm 2007quận Bình Tân


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 133/2007/NQ-HĐND

Bình Tân, ngày 27 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ SỬ DỤNG NGUỒN TĂNG THU NGÂN SÁCH NĂM 2007 VÀ DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN KHÓA I, KỲ HỌP LẦN THỨ 9

(Ngày 26, 27 tháng 12 năm 2007)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ khoản 1 Điều 59 Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 1781/TTr-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân và ý kiến các đại biểu Hội đồng nhân dân quận, qua kết luận của chủ tọa đoàn,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua phương án sử dụng kết quả tăng thu ngân sách năm 2007, dự phòng ngân sách trong năm 2007 như sau:

I. VỀ TĂNG THU NGÂN SÁCH 2007:

1. Số tăng thu được điều tiết: số thực thu được điều tiết - số dự toán thu được điều tiết = 112,074 tỷ - 82,573 tỷ = 29,501 tỷ đồng.

2. Số chi trong năm 2007 là 13,305 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ cho các đơn vị ngoài dự toán là 8,305 tỷ đồng và mua 10 chiếc xe chuyên dùng cho Công an 10 phường là 5 tỷ đồng.

3. Số tăng thu còn lại là 16,196 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân quận kính trình Hội đồng nhân dân quận phương án sử dụng số tăng thu ngân sách 16,196 tỷ (số tăng thu ngân sách còn lại) để chỉnh trang mới 200 tuyến hẻm năm 2008.

II. VỀ DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH NĂM 2007:

1. Tổng dự phòng ngân sách năm 2007 là 8,342 tỷ đồng.

2. Tổng chi dự phòng ngân sách năm 2007 là 1,685 đồng.

3. Số dự phòng ngân sách năm 2007 còn lại là 6,657 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân quận kính trình Hội đồng nhân dân quận để bố trí cho các chương trình sau:

- Chi trả nợ tiền điện dân lập cho công ty Điện lực Bình Phú các năm trước là 3,105 tỷ đồng.

- Chi đầu tư phát triển: 3,552 tỷ đồng

III. VỀ CÁC KHOẢN ĐÃ TẠM ỨNG TỪ NGÂN SÁCH QUẬN ĐỂ THANH TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH DO BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LÀM CHỦ ĐẦU TƯ:

Tiếp tục tạm ứng cho Ban Quản lý dự án ĐTXD quận là 14,689 tỷ đồng cho các công trình sau:

- Công trình san lấp khu tái định cư phường Bình Trị Đông: 3,7 tỷ đồng.

- Công trình bốc mộ Trường THCS Bình Hưng Hòa A: 10 tỷ đồng.

- Dự án xây dựng Chợ Bình Trị Đông: 0,989 tỷ đồng.

Điều 2.

- Giao cho Ủy ban nhân dân quận tổ chức thực hiện phương án sử dụng kết quả tăng thu ngân sách năm 2007, dự phòng ngân sách trong năm 2007 tại Điều 1 nêu trên và theo đúng quy định của pháp luật. Có báo cáo việc thực hiện, việc quyết toán ở các kỳ họp Hội đồng nhân dân quận.

- Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận khóa I (nhiệm kỳ 2004 - 2009) thông qua tại kỳ họp lần thứ 9 ngày 27 tháng 12 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hoàng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 133/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu133/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2007
Ngày hiệu lực03/01/2008
Ngày công báo15/01/2008
Số công báoSố 6
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 133/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 133/2007/NQ-HĐND sử dụng nguồn tăng thu ngân sách năm 2007 và dự phòng ngân sách năm 2007quận Bình Tân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 133/2007/NQ-HĐND sử dụng nguồn tăng thu ngân sách năm 2007 và dự phòng ngân sách năm 2007quận Bình Tân
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu133/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Văn Hoàng
        Ngày ban hành27/12/2007
        Ngày hiệu lực03/01/2008
        Ngày công báo15/01/2008
        Số công báoSố 6
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 133/2007/NQ-HĐND sử dụng nguồn tăng thu ngân sách năm 2007 và dự phòng ngân sách năm 2007quận Bình Tân

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 133/2007/NQ-HĐND sử dụng nguồn tăng thu ngân sách năm 2007 và dự phòng ngân sách năm 2007quận Bình Tân

            • 27/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/01/2008

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/01/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực