Nghị quyết 134/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 134/2014/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 34/2011/NQ-HĐND về sửa đổi Nghị quyết 31/2010/NQ-HĐND về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011- 2015

Nội dung toàn văn Nghị quyết 134/2014/NQ-HĐND sửa đổi 34/2011/NQ-HĐND phân bổ vốn đầu tư ngân sách Quảng Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 134/2014/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 14 tháng 3 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 34/2011/NQ-HĐND NGÀY 09/12/2011 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH “VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 31/2010/NQ-HĐND NGÀY 10/12/2010 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ CÁC NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH GIAI ĐOẠN 2011-2015”

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002 và Nghị định số 60/2006/NÐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 896/TT-UBND ngày 28/02/2014 về việc sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND ngày 9/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh “về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 31/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2011-2015”; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí thông qua việc sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND ngày 9/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh “về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 31/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2011- 2015”; Cụ thể như sau:

1. Điểm 2. 4, Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND được sửa đổi như sau:

 “Hàng năm tỉnh dành ít nhất 5-10% vốn đầu tư phát triển (nguồn ngân sách tập trung) để Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phân bổ cho các công trình dự án do địa phương làm chủ đầu tư. Việc phân bổ cho các địa phương được thực hiện theo tiêu chí chấm điểm”.

2. Thời gian thực hiện: giai đoạn 2014-2015

Ðiều 2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND ngày 9/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh “về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 31/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2011 - 2015”.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 14/3/2014 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ðức Long

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 134/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu134/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/2014
Ngày hiệu lực24/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 134/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 134/2014/NQ-HĐND sửa đổi 34/2011/NQ-HĐND phân bổ vốn đầu tư ngân sách Quảng Ninh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 134/2014/NQ-HĐND sửa đổi 34/2011/NQ-HĐND phân bổ vốn đầu tư ngân sách Quảng Ninh
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu134/2014/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
       Người kýNguyễn Đức Long
       Ngày ban hành14/03/2014
       Ngày hiệu lực24/03/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 134/2014/NQ-HĐND sửa đổi 34/2011/NQ-HĐND phân bổ vốn đầu tư ngân sách Quảng Ninh

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 134/2014/NQ-HĐND sửa đổi 34/2011/NQ-HĐND phân bổ vốn đầu tư ngân sách Quảng Ninh

           • 14/03/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/03/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực