Nghị quyết 134/NQ-HĐND

Nghị quyết 134/NQ-HĐND về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2019 của hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Nội dung toàn văn Nghị quyết 134/NQ-HĐND 2019 tổ chức các kỳ họp thường lệ hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 134/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ TRONG NĂM 2019 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2016-2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của quốc hội và hội đồng nhân dân năm 2015; Sau khi xem xét Tờ trình số 27/TTr-HĐND ngày 01/12/2018 của Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2019 của hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 và ý kiến thảo luận thống nhất của các đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2019 của hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm các nội dung chủ yếu sau:

I. Kỳ họp thường lệ giữa năm 2019

1. Thời gian: Vào tháng 7 năm 2019, với thời lượng khoảng 2-3 ngày.

2. Địa điểm: Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh.

3. Các nội dung cụ thể trình kỳ họp:

(1) Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019.

(2) Nghị quyết thông qua danh mục dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thu hồi đất trên địa bàn tỉnh (đợt 1 năm 2019).

(3) Nghị quyết về việc ban hành chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp quy hoạch đô thị ra khỏi khu dân cư.

(4) Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2020 của hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

(5) Các báo cáo trình kỳ họp theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điều 59 Luật hoạt động giám sát của quốc hội và hội đồng nhân dân năm 2015.

II. Kỳ họp thường lệ cuối năm 2019

1. Thời gian: Vào tháng 12 năm 2019, với thời lượng khoảng 3 - 4 ngày.

2. Địa điểm: Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh.

3. Các nội dung cụ thể trình kỳ họp:

(1) Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

(2) Nghị quyết về lập dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước; cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 2020, Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2020.

(3) Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2018.

(4) Nghị quyết về việc thông qua biên chế khối đảng, đoàn thể quyết định giao biên chế công chức, hợp đồng theo nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh quảng ninh năm 2020.

(5) Nghị quyết thông qua danh mục dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thu hồi đất trên địa bàn tỉnh (đợt 2 năm 2019).

(6) Nghị quyết về ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh quảng ninh thực hiện từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024.

(7) Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2020 của hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

(8) Các báo cáo trình kỳ họp theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điều 59 Luật hoạt động giám sát của quốc hội và hội đồng nhân dân năm 2015.

Điều 2. Ngoài các nội dung trên, theo chỉ đạo của cấp trên, yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn của địa phương và đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh, hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định bổ sung vào chương trình các kỳ họp thường lệ hoặc bất thường trong năm 2019 một số nghị quyết để trình hội đồng nhân dân tỉnh quyết định, phục vụ kịp thời nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ trách nhiệm, thẩm quyền tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết.

- Thường trực các ban, các tổ và đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã được hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 07/12/2018 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 134/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu134/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2018
Ngày hiệu lực07/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 134/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 134/NQ-HĐND 2019 tổ chức các kỳ họp thường lệ hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 134/NQ-HĐND 2019 tổ chức các kỳ họp thường lệ hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu134/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýNguyễn Văn Đọc
        Ngày ban hành07/12/2018
        Ngày hiệu lực07/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 134/NQ-HĐND 2019 tổ chức các kỳ họp thường lệ hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 134/NQ-HĐND 2019 tổ chức các kỳ họp thường lệ hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh

         • 07/12/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 07/12/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực