Nghị quyết 135/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 135/2017/NQ-HĐND về quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2018-2020

Nội dung toàn văn Nghị quyết 135/2017/NQ-HĐND mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế Hưng Yên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 135/2017/NQ-HĐND

Hưng Yên, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ CHO MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN, GIAI ĐOẠN 2018-2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế năm 2008;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế;

Căn cứ Thông tư số 02/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/03/2016 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy trình xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020;

Xét Tờ trình số 119/TTr-UBND ngày 20/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 486/BC-VHXH ngày 04/12/2017 của Ban Văn hóa - Xã hội; ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2018-2020.

1. Đối tượng áp dụng và mức hỗ trợ:

- Đảng viên được tặng Huy hiệu từ 30 năm tuổi Đảng trở lên chưa có thẻ bảo hiểm y tế, được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế.

- Người tham gia tổ thu gom rác tại các thôn, khu phố chưa có thẻ bảo hiểm y tế, được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế.

- Người thuộc hộ gia đình nông nghiệp có thu nhập trung bình theo đúng quy định, được hỗ trợ 60% mức đóng bảo hiểm y tế.

- Học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, được hỗ trợ 60% mức đóng bảo hiểm y tế.

2. Người được hỗ trợ chỉ được hưởng một mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cao nhất.

3. Thời gian hỗ trợ: Từ ngày 01/01/2018 và áp dụng cho giai đoạn 2018-2020.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVI - Kỳ họp thứ Năm thông qua ngày 08/12/2017; có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đỗ Xuân Tuyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 135/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu135/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2017
Ngày hiệu lực01/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 135/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 135/2017/NQ-HĐND mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế Hưng Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 135/2017/NQ-HĐND mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế Hưng Yên
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu135/2017/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýĐỗ Xuân Tuyên
        Ngày ban hành08/12/2017
        Ngày hiệu lực01/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 135/2017/NQ-HĐND mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế Hưng Yên

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 135/2017/NQ-HĐND mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế Hưng Yên

            • 08/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực