Nghị quyết 136/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 136/2008/NQ-HĐND quy định chế độ thù lao đối với khuyến nông viên cơ sở do tỉnh Phú Thọ ban hành

Nghị quyết 136/2008/NQ-HĐND thù lao đối với khuyến nông viên cơ sở Phú Thọ đã được thay thế bởi Nghị quyết 37/2011/NQ-HĐND mức phụ cấp nguồn chi trả phụ cấp cộng tác viên khuyến nông cơ sở Phú Thọ và được áp dụng kể từ ngày 19/12/2011.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 136/2008/NQ-HĐND thù lao đối với khuyến nông viên cơ sở Phú Thọ


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 136/2008/NQ-HĐND

Việt Trì, ngày 01 tháng 04 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THÙ LAO ĐỐI VỚI KHUYẾN KHÍCH NÔNG VIÊN CƠ SỞ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ M
ƯỜI BA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Sau khi xem xét Tờ trình số 459/TTr-UBND ngày 27 tháng 2 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ chính sách đối với khuyến nông viên cơ sở; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách, thảo luận.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chế độ thù lao đối với khuyến nông viên cơ sở như sau:

1. Quy định chế độ thù lao:

a) Đối với nhân viên khuyến nông cơ sở:

- Tổ trưởng: Có trình độ đại học: 400.000 đồng/người/tháng; trung cấp: 360.000 đồng/người/tháng;

- Tổ viên: Có trình độ đại học 360.000 đồng/người/tháng; trung cấp: 320.000 đồng/người/tháng;

b) Đối với cộng tác viên khuyến nông cơ sở: 100.000 đồng/người/tháng.

2. Về trình độ và yêu cầu:

a) Trình độ:

- Đối với nhân viên khuyến nông cơ sở phải có trình độ từ trung cấp chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật trở lên.

- Đối với cộng tác viên khuyến nông cơ sở phải có trình độ từ trung học phổ thông trở lên.

b) Yêu cầu:

- Nhân viên khuyến nông cơ sở làm chuyên trách công tác khuyến nông.

- Các trường hợp kiêm nhiệm phải đạt trình độ theo quy định.

Các đối tượng không được kiêm nhiệm nhân viên khuyến nông cơ sở gồm: Cán bộ đang đảm nhiệm các chức danh theo Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ; Ban Quản trị Hợp tác xã nông nghiệp; Bí thư Chi bộ Đảng; Trưởng Khu dân cư.

3. Thời gian hưởng chế độ:

- Thực hiện từ 01/4/2008.

- Đối với nhân viên khuyến nông cơ sở chưa đạt tiêu chuẩn về trình độ theo quy định, nếu vẫn được bố trí thì được hưởng 150.000 đồng/người/tháng trong vòng 24 tháng để đào tạo hoàn thiện trình độ theo yêu cầu, sau thời gian đó không đạt yêu cầu trình độ quy định thì không được bố trí làm nhân viên khuyến nông cơ sở.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể về công tác quản lý, sử dụng đội ngũ khuyến nông cơ sở.

5. Nguồn chi trả:

- Đối với nhân viên khuyến nông cơ sở: Từ nguồn ngân sách chi cho sự nghiệp kinh tế hàng năm của tỉnh. Riêng năm 2008, bố trí bổ sung phần tăng thêm từ nguồn vượt thu ngân sách cấp tỉnh.

- Đối với cộng tác viên khuyến nông; Từ nguồn kinh phí hoạt động khuyến nông cơ sở do Ủy ban nhân dân xã quản lý.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- UBND tỉnh tổ chức chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết;

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVI, kỳ họp thứ mười ba thông qua ngày 28 tháng 3 năm 2008.

 

 

CHỦ TỊCH
Ngô Đức Vượng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 136/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu136/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/04/2008
Ngày hiệu lực07/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/12/2011
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 136/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 136/2008/NQ-HĐND thù lao đối với khuyến nông viên cơ sở Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 136/2008/NQ-HĐND thù lao đối với khuyến nông viên cơ sở Phú Thọ
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu136/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýNgô Đức Vượng
        Ngày ban hành01/04/2008
        Ngày hiệu lực07/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/12/2011
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 136/2008/NQ-HĐND thù lao đối với khuyến nông viên cơ sở Phú Thọ

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 136/2008/NQ-HĐND thù lao đối với khuyến nông viên cơ sở Phú Thọ