Nghị quyết 136/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 136/2015/NQ-HĐND quy định tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Nghị quyết 136/2015/NQ-HĐND quy định tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C Lâm Đồng


HỘI ÐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ÐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 136/2015/NQ-HĐND

Đà Lạt, ngày 11 tháng 07 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM NHÓM C CỦA TỈNH LÂM ĐỒNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 3513/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành nghị, quyết quy định tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C do tỉnh quản lý; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Lâm Đồng như sau:

1. Dự án có tổng mức đầu tư từ 80 tỷ đồng đến dưới 120 tỷ đồng thuộc các lĩnh vực sau đây:

a) Giao thông: dự án cầu;

b) Công nghiệp điện;

c) Xây dựng khu nhà ở.

2. Dự án có tổng mức đầu tư từ 50 tỷ đồng đến dưới 80 tỷ đồng thuộc các lĩnh vực sau đây:

a) Giao thông (trừ dự án cầu quy định tại điểm a, khoản 1 Điều này);

b) Thủy lợi;

c) Cấp thoát nước và công trình hạ tầng kỹ thuật;

d) Kỹ thuật điện.

3. Dự án có tổng mức dầu tư từ 40 tỷ đồng đến dưới 60 tỷ đồng thuộc các lĩnh vực sau đây:

a) Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản;

b) Vườn quốc gia khu bảo tồn thiên nhiên;

c) Hạ tầng Kỹ thuật khu đô thị mới;

d) Công nghiệp trừ các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp quy định Tại điểm b, khoản 1 và điểm d khoản 2 Điều này).

4. Dự án có tổng mức đầu tư từ 30 tỷ đồng đến dưới 45 tỷ đồng thuộc các lĩnh vực sau đây:

a) Y tế, văn hóa, giáo dục:

b) Nghiên cứu khoa học, tin học, phát thanh, truyền hình;

c) Kho tàng

d) Du lịch, thể dục, thể thao;

đ) Xây dựng dân dụng (trừ xây dựng khu nhà ở quy định tại điểm c, Khoản 1 Điều này).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa VIII, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2015 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- Các Bộ: Tư pháp, KH&ĐT, XD, TC;
- TT.TU, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh khóa V III;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- VP. Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh;
- Website HĐND tỉnh, TT Công báo tỉnh;
- Lưu VP, Hồ sơ kỳ họp..

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 136/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu136/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2015
Ngày hiệu lực21/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 136/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 136/2015/NQ-HĐND quy định tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 136/2015/NQ-HĐND quy định tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C Lâm Đồng
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu136/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Xuân Tiến
        Ngày ban hành11/07/2015
        Ngày hiệu lực21/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 136/2015/NQ-HĐND quy định tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 136/2015/NQ-HĐND quy định tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C Lâm Đồng

            • 11/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực