Nghị quyết 137/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 137/2014/NQ-HĐND quy định chế độ hỗ trợ hàng tháng đối với đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trở lên

Nội dung toàn văn Nghị quyết 137/2014/NQ-HĐND hỗ trợ hàng tháng đảng viên Vĩnh Phúc


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 137/2014/NQ-HĐND

Vĩnh Yên, ngày 18 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI ĐẢNG VIÊN THUỘC ĐẢNG BỘ TỈNH VĨNH PHÚC ĐƯỢC TẶNG HUY HIỆU 40 NĂM TUỔI ĐẢNG TRỞ LÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2012;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số: 61/TTr-UBND ngày 01/7/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định thực hiện chế độ hỗ trợ hàng tháng đối với đảng viên Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trở lên chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chế độ hỗ trợ hàng tháng đối với đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trở lên, như sau:

1. Phạm vi, đối tượng và điều kiện được hưởng chế độ hỗ trợ:

Đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trở lên thuộc Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc không có lương, lương hưu và không được hưởng chế độ trợ cấp, phụ cấp thường xuyên hàng tháng theo quy định của Nhà nước.

2. Mức hỗ trợ hàng tháng:

a) Đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, mức hỗ trợ 0,1 mức lương cơ sở.

b) Đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, mức hỗ trợ 0,2 mức lương cơ sở.

c) Đảng viên được tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, mức hỗ trợ 0,25 mức lương cơ sở.

d) Đảng viên được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, mức hỗ trợ 0,3 mức lương cơ sở.

đ) Đảng viên được tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, mức hỗ trợ 0,35 mức lương cơ sở.

e) Đảng viên được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, mức hỗ trợ 0,4 mức lương cơ sở.

g) Đảng viên được tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, mức hỗ trợ 0,45 mức lương cơ sở.

h) Đảng viên được tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, mức hỗ trợ 0,5 mức lương cơ sở.

3. Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ ngày 01/8/2014.

4. Nguồn kinh phí thực hiện: Do ngân sách tỉnh đảm bảo và được cân đối vào dự toán ngân sách cấp huyện hàng năm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và Đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện nghị quyết.

3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 10/7/2014./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, CP;
- VPCP, VPQH;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản);
- TTTU, UBND, MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- TTHU, HĐND, UBND, MTTQ các huyện, thành, thị;
- TTHĐND TP Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên;
BáoVP, Cổng TTĐT, Công báo tỉnh;
- CPVP, CV;
- L­ưu: VT.

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Vọng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 137/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu137/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2014
Ngày hiệu lực20/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 137/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 137/2014/NQ-HĐND hỗ trợ hàng tháng đảng viên Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 137/2014/NQ-HĐND hỗ trợ hàng tháng đảng viên Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu137/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýPhạm Văn Vọng
        Ngày ban hành18/07/2014
        Ngày hiệu lực20/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 137/2014/NQ-HĐND hỗ trợ hàng tháng đảng viên Vĩnh Phúc

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 137/2014/NQ-HĐND hỗ trợ hàng tháng đảng viên Vĩnh Phúc

            • 18/07/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/07/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực