Nghị quyết 138/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 138/2015/NQ-HĐND quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Nội dung toàn văn Nghị quyết 138/2015/NQ-HĐND tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C Vĩnh Long


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 138/2015/NQ-HĐND

Vĩnh Long, ngày 16 tháng 6 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM NHÓM C TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 13 (BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Sau khi xem xét Tờ trình số 18/TTr-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C, như sau:

1. Nguồn vốn sử dụng: Dự án trọng điểm nhóm C sử dụng vốn ngân sách Trung ương, vốn công trái quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn trái phiếu chính quyền địa phương, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương và các khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư (trừ dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài theo quy định của Chính phủ).

2. Tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C:

- Tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng, tác phẩm nghệ thuật gắn với quyền tác giả từ khâu sáng tác đến khâu thi công công trình;

- Công trình trùng tu phục chế kiến trúc di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh;

- Công trình có liên quan đến quốc phòng, an ninh;

- Công trình sử dụng cho mục đích tôn giáo;

- Trại thực nghiệm giống cây, con;

- Mô hình nông nghiệp công nghệ cao.

Tổng mức đầu tư của từng dự án trọng điểm nhóm C theo quy định tại

Điều 10 của luật tư công số 49/2014/QH13.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Khóa VIII, kỳ họp thứ 13 (Bất thường) thông qua ngày 16 tháng 6 năm 2015, có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua và được đăng công báo tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH; Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- TT. TU, UBND tỉnh, UBMTTQVN;
- Đ/B HĐND tỉnh,
- Sở, Ban, ngành tỉnh có liên quan;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 138/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu138/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/06/2015
Ngày hiệu lực26/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 138/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 138/2015/NQ-HĐND tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 138/2015/NQ-HĐND tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C Vĩnh Long
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu138/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýTrương Văn Sáu
        Ngày ban hành16/06/2015
        Ngày hiệu lực26/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 138/2015/NQ-HĐND tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C Vĩnh Long

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 138/2015/NQ-HĐND tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C Vĩnh Long

            • 16/06/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/06/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực