Nghị quyết 139/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 139/2014/NQ-HĐND điều chỉnh chỉ tiêu đào tạo nguồn nhân lực ngành Y tế năm 2014 và 2015 theo Nghị quyết 18/2011/NQ-HĐND do tỉnh Long An ban hành

Nghị quyết 139/2014/NQ-HĐND điều chỉnh chỉ tiêu đào tạo nhân lực Y tế 2014 2015 Long An đã được thay thế bởi Quyết định 707/QĐ-UBND 2019 hệ thống hóa văn bản quản lý nhà nước Ủy ban nhân dân Long An và được áp dụng kể từ ngày 28/02/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 139/2014/NQ-HĐND điều chỉnh chỉ tiêu đào tạo nhân lực Y tế 2014 2015 Long An


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 139/2014/NQ-HĐND

Long An, ngày 21 tháng 07 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH Y TẾ NĂM 2014 VÀ 2015 THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 18/2011/NQ-HĐND NGÀY 18/7/2011 CỦA HĐND TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND ngày 18/7/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 2 về đào tạo nguồn nhân lực ngành Y tế giai đoạn 2011-2015 và đến năm 2020 của tỉnh Long An;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1910/TTr-UBND ngày 20/6/2014 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND ngày 18/7/2011 của HĐND tỉnh về đào tạo nguồn nhân lực Ngành Y tế giai đoạn 2011-2015 và đến năm 2020 của tỉnh Long An; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND và ý kiến của Đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất điều chỉnh chỉ tiêu đào tạo nguồn nhân lực ngành Y tế năm 2014 và 2015 theo Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND ngày 18/7/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh chỉ tiêu đào tạo sau đại học

Đối tượng đào tạo

 

Phân kỳ thc hiện

Tổng cộng số lượng đào tạo 2014-2015

Chênh lệch

Năm 2014

Năm 2015

NQ s 18/2011/NQ-HĐND

Điều chỉnh

NQ s 18/2011/NQ- HĐND

Điều chnh

NQ số 18/2011/NQ-HĐND

Điều chnh

Tiến sĩ

1

1

1

1

2

2

 

Thạc sĩ

4

10

5

10

9

20

Tăng 11

Chuyên khoa II

4

4

4

25

8

29

Tăng 21

Chuyên khoa I

30

30

20

35

50

65

Tăng 15

Tng cộng

39

45

30

71

69

116

Tăng 47

2. Điều chỉnh chỉ tiêu đào tạo đại học hệ chính quy:

Đối tượng đào tạo

 

Phân kỳ thực hiện

Tổng cộng số lượng đào tạo 2014 - 2015

Chênh lệch

Năm 2014

Năm 2015

NQ số 18/2011/NQ-HĐND

Điều chỉnh

NQ s 18/2011/NQ-HĐND

Điều chỉnh

NQ s 18/2011/NQ-HĐND

Điều chỉnh

Bác sĩ

40

40

50

50

90

90

 

Dược sĩ

20

10

30

10

50

20

Giảm 30

Cử nhân

10

10

10

10

20

20

 

Tng cộng

70

60

90

70

160

130

Giảm 30

3. Kinh phí và chế độ thực hiện:

Theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực, các Ban và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa VIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2014./.

 


Nơi nhận:
- UB Thường vụ QH (b/c);
- Chính phủ (b/c);
- VP.QH, VP.CP (TP.HCM) (b/c);
- TT.TU (b/c);
- UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu QH đơn vị tỉnh Long An;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII;
- Thủ trưởng các sở ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT.HĐND, UBND huyện, thành phố;
- VP.UBND tỉnh;
- LĐ và CV VP. Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Đặng Văn Xướng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 139/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu139/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/07/2014
Ngày hiệu lực26/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/02/2019
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 139/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 139/2014/NQ-HĐND điều chỉnh chỉ tiêu đào tạo nhân lực Y tế 2014 2015 Long An


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 139/2014/NQ-HĐND điều chỉnh chỉ tiêu đào tạo nhân lực Y tế 2014 2015 Long An
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu139/2014/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
       Người kýĐặng Văn Xướng
       Ngày ban hành21/07/2014
       Ngày hiệu lực26/07/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/02/2019
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 139/2014/NQ-HĐND điều chỉnh chỉ tiêu đào tạo nhân lực Y tế 2014 2015 Long An

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 139/2014/NQ-HĐND điều chỉnh chỉ tiêu đào tạo nhân lực Y tế 2014 2015 Long An