Nghị quyết 139/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 139/2018/NQ-HĐND quy định về mức phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông giai đoạn 2019-2020 do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 139/2018/NQ-HĐND mức phân bổ ngân sách Trung ương cho ngân sách tỉnh Quảng Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 139/2018/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ KINH PHÍ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH TỈNH TỪ NGUỒN THU XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN GIAO THÔNG GIAI ĐOẠN 2019 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư s 01/2018/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc quản và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông và Quyết định số 901/QĐ-BTC ngày 13 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông;

Xét Tờ trình số 8678/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức phân b kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tnh từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông giai đoạn 2019 - 2020; Báo cáo thẩm tra số 146/BC-HĐND ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông giai đoạn 2019 - 2020 như sau:

1. Phân bổ 70% cho lực lượng Công an (bao gồm Công an tỉnh, Công an cấp huyện và Công an cấp cơ sở trực thuộc).

2. Phân bổ 15% cho ngân sách tỉnh để thực hiện nhiệm vụ chung, nhiệm vụ đặc thù, các nhiệm vụ đột xuất đảm bảo trật tự an toàn giao thông chung toàn tỉnh theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh.

3. Phân bổ 15% cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông của các huyện, thị xã, thành phố.

Số phân bổ cụ thể cho từng địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo tỷ trọng sthu xử phạt vi phạm an toàn giao thông của từng địa phương trên tng sthu xử phạt vi phạm an toàn giao thông của toàn tỉnh.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực, các ban, các tổ và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ QH; Chính phủ (b/c);
- Ban CTĐB của
UBTV Quốc hội;
- Các bộ: Tài chính, Tư pháp, Công an và Ban ATGT quốc gia;
- TT Tỉnh ủy,TT HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội t
nh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII;
- Các ban và Văn phòng T
nh ủy;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- VP HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- TT HĐND, UBND huyện, TX, TP;
- Đài PTTH, Báo QN, TT Thông tin;
- Lưu: VT, PC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 139/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu139/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2018
Ngày hiệu lực01/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 139/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 139/2018/NQ-HĐND mức phân bổ ngân sách Trung ương cho ngân sách tỉnh Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 139/2018/NQ-HĐND mức phân bổ ngân sách Trung ương cho ngân sách tỉnh Quảng Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu139/2018/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýNguyễn Văn Đọc
        Ngày ban hành07/12/2018
        Ngày hiệu lực01/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 139/2018/NQ-HĐND mức phân bổ ngân sách Trung ương cho ngân sách tỉnh Quảng Ninh

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 139/2018/NQ-HĐND mức phân bổ ngân sách Trung ương cho ngân sách tỉnh Quảng Ninh

            • 07/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực