Nghị quyết 13g/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 13g/2009/NQ-HĐND về đề nghị thành lập thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Nghị quyết 13g/2009/NQ-HĐND đề nghị thành lập thị xã Hương Thuỷ tỉnh Thừa Thiên Huế


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13g/2009/NQ-HĐND

Huế, ngày 10 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP THỊ XÃ HƯƠNG THUỶ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị và Thông tư số 42/2009/NĐ-CP phân loại đô thị">34/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 42/2009/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 659/QĐ-BXD ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị trấn Phú Bài mở rộng thuộc huyện Hương Thuỷ tỉnh Thừa Thiên Huế đạt các tiêu chuẩn của đô thị loại IV;

Quán triệt Kết luận số 48-KL/TW ngày 25 tháng 5 năm 2009 của Bộ Chính trị (khoá X) về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020 và Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về xây dựng huyện Hương Thuỷ thành thị xã và chuyển một số xã thành phường thuộc thành phố Huế;

Sau khi nghe Tờ trình số 5620/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua đề án thành lập thị xã Hương Thuỷ trên cơ sở chuyển toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số huyện Hương Thủy; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của các đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành và thông qua Đề án thành lập thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên thị xã: Thị xã Hương Thuỷ

a. Quy mô: Nguyên trạng địa giới hành chính, diện tích tự nhiên và dân số của huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Vị trí địa lý: Phía Đông giáp huyện Phú Lộc; phía Tây giáp huyện Hương Trà và huyện A Lưới; phía Nam giáp huyện Nam Đông; phía Bắc giáp thành phố Huế và huyện Phú Vang.

c. Diện tích tự nhiên: 45.817,49 ha

d. Dân số: 96.525 người

e. Đơn vị hành chính trực thuộc thị xã Hương Thủy: Giữ nguyên 12 đơn vị hành chính hiện có.

2. Thành lập năm phường nội thị thuộc thị xã Hương Thuỷ gồm:

a. Phường Phú Bài từ nguyên trạng địa giới hành chính, diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Phú Bài.

b. Phường Thủy Lương từ nguyên trạng địa giới hành chính, diện tích tự nhiên và dân số của xã Thủy Lương.

c. Phường Thủy Châu từ nguyên trạng địa giới hành chính, diện tích tự nhiên và dân số của xã Thủy Châu.

d. Phường Thủy Phương từ nguyên trạng địa giới hành chính, diện tích tự nhiên và dân số của xã Thủy Phương.

e. Phường Thủy Dương từ nguyên trạng địa giới hành chính, diện tích tự nhiên và dân số của xã Thủy Dương.

3. Giữ nguyên bảy xã ngoại thị thuộc thị xã Hương Thuỷ gồm: Xã Thuỷ Tân, Thuỷ Phù, Thuỷ Bằng, Thuỷ Thanh, Thuỷ Vân, Phú Sơn và xã Dương Hoà.

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa V, kỳ họp thứ 13 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cường

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13g/2009/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 13g/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/12/2009
Ngày hiệu lực 20/12/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13g/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 13g/2009/NQ-HĐND đề nghị thành lập thị xã Hương Thuỷ tỉnh Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 13g/2009/NQ-HĐND đề nghị thành lập thị xã Hương Thuỷ tỉnh Thừa Thiên Huế
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 13g/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cường
Ngày ban hành 10/12/2009
Ngày hiệu lực 20/12/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 13g/2009/NQ-HĐND đề nghị thành lập thị xã Hương Thuỷ tỉnh Thừa Thiên Huế

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 13g/2009/NQ-HĐND đề nghị thành lập thị xã Hương Thuỷ tỉnh Thừa Thiên Huế

  • 10/12/2009

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 20/12/2009

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực