Nghị quyết 14/2004/NQ-HĐND

Nghị quyết 14/2004/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách tỉnh năm 2005 do tỉnh Bến Tre ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 14/2004/NQ-HĐND dự toán phân bổ ngân sách tỉnh Bến Tre 2005


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2004/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 28 tháng 12 năm 2004

 

NGHỊ QUYẾT

“VỀ DỰ TOÁN VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2005”

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ vào Điều 120 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 1992;

Căn cứ vào Điều 11 và Điều 48 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Sau khi nghe Giám đốc Sở Tài chính được sự ủy nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo dự toán và phương án phân bổ ngân sách tỉnh Bến Tre năm 2005;

Sau khi nghe báo cáo thẩm định của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

I. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất dự toán và phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2005 như sau:

- Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: theo dự toán phấn đấu của tỉnh là 653.598 triệu đồng (sáu trăm năm mươi ba tỷ, năm trăm chín mươi tám triệu đồng).

- Tổng chi ngân sách địa phương: theo dự toán phấn đấu của tỉnh là 1.004.373 triệu đồng (một ngàn lẻ bốn tỷ, ba trăm bảy mươi ba triệu đồng).

Trong đó:

+ Chi đầu tư XDCB từ nguồn vốn tập trung: 197.033 triệu đồng (một trăm chín mươi bảy tỷ, ba trăm bảy mươi lăm triệu đồng).

+ Chi đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 13.300 triệu đồng (mười ba tỷ, ba trăm triệu đồng).

- Bổ sung từ ngân sách TW: 353.375 triệu đồng (ba trăm năm mươi ba tỷ, ba trăm bảy mươi lăm triệu đồng).

+ Bổ sung cân đối ngân sách địa phương: 235.657 triệu đồng (hai trăm ba mươi lăm tỷ, sáu trăm năm mươi bảy triệu đồng).

+ Bổ sung có mục tiêu: 117.718 triệu đồng (một trăm mười bảy tỷ, bảy trăm mười tám triệu đồng).

II. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất với phương án phân bổ ngân sách năm 2005 cho các sở, ban ngành tỉnh và các huyện, thị xã theo dự toán trình tại kỳ họp.

Trong quá trình điều hành dự toán ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh lưu ý Ủy ban nhân dân tỉnh một số vấn đề sau:

- Cần có các biện pháp tích cực để bồi dưỡng, tạo nguồn thu vững chắc cho ngân sách, nhất là nguồn thu từ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp có quy mô lớn.

- Kiểm tra và tổ chức sơ kết việc thực hiện quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp tỉnh, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn để trình Hội đồng nhân dân chấn chỉnh, bổ sung.

- Thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân đối với thu, chi ngân sách nhất là việc thực hiện các chế độ, định mức chi tiêu, mua sắm (hạn chế chi hoạt động các Hội) và việc huy động, sử dụng nguồn đóng góp của nhân dân. Nâng cao hiệu lực công tác kiểm soát chi ngân sách, bảo đảm sử dụng ngân sách tiết kiệm có hiệu quả.

III. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả dự toán ngân sách tỉnh năm 2005.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giúp Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh - khóa VII thông qua ngày 21/12/2004./.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Be

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2004/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu14/2004/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2004
Ngày hiệu lực21/12/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật20 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2004/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 14/2004/NQ-HĐND dự toán phân bổ ngân sách tỉnh Bến Tre 2005


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 14/2004/NQ-HĐND dự toán phân bổ ngân sách tỉnh Bến Tre 2005
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu14/2004/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýHuỳnh Văn Be
        Ngày ban hành28/12/2004
        Ngày hiệu lực21/12/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật20 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 14/2004/NQ-HĐND dự toán phân bổ ngân sách tỉnh Bến Tre 2005

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 14/2004/NQ-HĐND dự toán phân bổ ngân sách tỉnh Bến Tre 2005

            • 28/12/2004

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/12/2004

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực