Nghị quyết 14/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND về kết quả hoạt động năm 2008 và chương trình công tác của Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ năm 2009 do Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 14/2008/NQ-HĐND kết quả hoạt động năm 2008 và chương trình công tác của Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ năm 2009


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 14/2008/NQ-HĐND

Cần Giờ, ngày 23 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2008 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Sau khi nghe Báo cáo hoạt động năm 2008 và Chương trình công tác năm 2009 của Hội đồng nhân dân huyện, Báo cáo kết quả giám sát của Thường trực và hai Ban Hội đồng nhân dân huyện năm 2008; kết quả thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2008 và Chương trình công tác năm 2009 của Hội đồng nhân dân huyện, Báo cáo kết quả giám sát của Thường trực và hai Ban Hội đồng nhân dân huyện năm 2008. Hội đồng nhân dân huyện đánh giá tích cực về hoạt động giám sát của Thường trực và hai Ban Hội đồng nhân dân trong năm 2008; đồng thời yêu cầu Thường trực và thành viên hai Ban phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong thời gian tới.

Điều 2. Năm 2009 Hội đồng nhân dân huyện tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau đây:

1. Giám sát việc tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện.

2. Giám sát việc thực hiện quy hoạch, công bố quy hoạch và quản lý quy hoạch;

3. Giám sát quản lý nhà nước về môi trường;

4. Giám sát việc tổ chức thực hiện nếp sống văn minh đô thị;

5. Giám sát việc quản lý nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm;

6. Giám sát về hoạt động phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội.

7. Giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

8. Giám sát công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, hai Ban Hội đồng nhân dân huyện xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát hàng quý.

Khi thấy cần thiết thì giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân huyện quyết định thành lập đoàn giám sát và báo cáo cho đại biểu Hội đồng nhân dân biết về kết quả giám sát. Chú trọng việc đổi mới, đầu tư nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát; cần tăng cường phối hợp cùng Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện để thực hiện chức năng giám sát theo luật định.

Đại biểu Hội đồng nhân dân có trách nhiệm tham gia giám sát, góp phần cùng Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2009.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa IX, kỳ họp lần thứ 16, phiên họp ngày 17 tháng 12 năm 2008 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Dung

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu14/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/12/2008
Ngày hiệu lực30/12/2008
Ngày công báo15/01/2009
Số công báoSố 13
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 14/2008/NQ-HĐND kết quả hoạt động năm 2008 và chương trình công tác của Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ năm 2009


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 14/2008/NQ-HĐND kết quả hoạt động năm 2008 và chương trình công tác của Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ năm 2009
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu14/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thị Kim Dung
        Ngày ban hành23/12/2008
        Ngày hiệu lực30/12/2008
        Ngày công báo15/01/2009
        Số công báoSố 13
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 14/2008/NQ-HĐND kết quả hoạt động năm 2008 và chương trình công tác của Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ năm 2009

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 14/2008/NQ-HĐND kết quả hoạt động năm 2008 và chương trình công tác của Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ năm 2009

            • 23/12/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/01/2009

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/12/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực