Nghị quyết 14/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 14/2008/NQ-HĐND sửa đổi Đề án xã hội hóa giáo dục tỉnh Kon Tum giai đoạn 2006-2010

Nội dung toàn văn Nghị quyết 14/2008/NQ-HĐND sửa đổi Đề án xã hội hóa giáo dục tỉnh Kon Tum


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2008/NQ-HĐND

Kon Tum, ngày 16 tháng 12 năm 2008.

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG ĐỀ ÁN XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2006-2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHOÁ IX, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND ngày 27/3/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Đề án xã hội hóa giáo dục tỉnh Kon Tum giai đoạn 2006-2010;

Sau khi xem xét Tờ trình số 80/TTr-UBND ngày 29/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị điều chỉnh Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND ngày 27/3/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về xã hội hóa giáo dục tỉnh Kon Tum giai đoạn 2006-2010; báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa-xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi một số nội dung của Đề án xã hội hóa giáo dục tỉnh Kon Tum giai đoạn 2006-2010 như sau:

- Chuyển Trường Trung học phổ thông bán công Duy Tân sang trường công lập.

- Giữ nguyên Trường Tiểu học Lê Hồng Phong và Trường Mầm non Quang Trung (thị xã Kon Tum) là trường công lập.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa IX, kỳ họp thứ 11 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Anh Linh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu14/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/12/2008
Ngày hiệu lực26/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 14/2008/NQ-HĐND sửa đổi Đề án xã hội hóa giáo dục tỉnh Kon Tum


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 14/2008/NQ-HĐND sửa đổi Đề án xã hội hóa giáo dục tỉnh Kon Tum
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu14/2008/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
       Người kýTrần Anh Linh
       Ngày ban hành16/12/2008
       Ngày hiệu lực26/12/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật17 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 14/2008/NQ-HĐND sửa đổi Đề án xã hội hóa giáo dục tỉnh Kon Tum

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 14/2008/NQ-HĐND sửa đổi Đề án xã hội hóa giáo dục tỉnh Kon Tum

           • 16/12/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/12/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực