Nghị quyết 14/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 14/2010/NQ-HĐND về hỗ trợ lãi suất vay vốn đi xuất khẩu lao động tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang đối với lao động không thuộc hộ nghèo, huyện nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Nghị quyết 14/2010/NQ-HĐND hỗ trợ lãi suất vay vốn đi xuất khẩu lao động Hà Giang đã được thay thế bởi Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 14/2010/NQ-HĐND hỗ trợ lãi suất vay vốn đi xuất khẩu lao động Hà Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2010/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 13 tháng 7 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ LÃI SUẤT VAY VỐN ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ GIANG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG THUỘC HỘ NGHÈO, HUYỆN NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHOÁ XV - KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29/11/2006;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số: 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số: 365/2004/QĐ-NHNN ngày 13/4/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc cho vay vốn đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 65/TTr-UBND ngày 24/6/2010 của UBND tỉnh Hà Giang về việc ban hành nghị quyết hỗ trợ lãi suất vay vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Giang đi xuất khẩu lao động đối với người lao động không thuộc hộ nghèo, huyện nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

Hội đồng nnân dân tỉnh Hà Giang đã thảo luận và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn đi xuất khẩu lao động tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Giang đối với người lao động không thuộc hộ nghèo, huyện nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Giang, cụ thể như sau:

1. Đối tượng được hưởng chính sách:

Là người lao động không thuộc hộ nghèo, huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ.

2. Điều kiện được hưởng chính sách:

Đối tượng được vay vốn phải đảm bảo các điều kiện sau:

2.1. Có hộ khẩu thường trú và đang sinh sống tại các huyện: Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên, Bắc Mê và Thị xã Hà Giang.

2.2. Có đủ sức khỏe, có nhu cầu đi xuất khẩu lao động;

2.3. Đã tham gia học nghề, học ngoại ngữ, giáo dục định hướng tại các trường, Trung tâm Giới thiệu việc làm và các cơ sở dạy nghề;

2.4. Đã làm xong hộ chiếu và ký hợp đồng đi lao động có thời hạn ở nước ngoài với các doanh nghiệp xuất khẩu lao động.

2.5. Có nhu cầu vay vốn và được vay vốn trong hệ thống Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang.

3. Mức hỗ trợ lãi suất:

3.1. Mức vay: Mức vay tối đa được hỗ trợ lãi suất không quá mức quy định của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

3.2. Mức lãi xuất được hỗ trợ: Hỗ trợ 50% lãi suất của 1 năm đầu (12 tháng), được thực hiện 1 lần (Lãi suất được tính tại thời điểm vay vốn theo quy định của Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam).

4. Nguồn kinh phí để hỗ trợ lãi suất:

Kinh phí để hỗ trợ lãi suất vay vốn đi xuất khẩu lao động tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Giang đối với người lao động không thuộc hộ nghèo, huyện nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Giang được bố trí trong ngân sách địa phương hàng năm theo kế hoạch được duyệt.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/7/2010.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khoá XV- Kỳ họp thứ 15 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Bộ Tài chính; Bộ LĐ-TB-XH;
- Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
- TTr: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoạn đại biểu Quốc hội khóa XII tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh khóa XV;
- Văn phòng: Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH-HĐND; UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã;
-
Trung tâm Công báo tỉnh;
- Chuyên viên HĐND tỉnh
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Viết Xuân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu14/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2010
Ngày hiệu lực23/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2019
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 14/2010/NQ-HĐND hỗ trợ lãi suất vay vốn đi xuất khẩu lao động Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 14/2010/NQ-HĐND hỗ trợ lãi suất vay vốn đi xuất khẩu lao động Hà Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu14/2010/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýNguyễn Viết Xuân
        Ngày ban hành13/07/2010
        Ngày hiệu lực23/07/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2019
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 14/2010/NQ-HĐND hỗ trợ lãi suất vay vốn đi xuất khẩu lao động Hà Giang

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 14/2010/NQ-HĐND hỗ trợ lãi suất vay vốn đi xuất khẩu lao động Hà Giang