Nghị quyết 14/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 14/2015/NQ-HĐND Quy định tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020

Nội dung toàn văn Nghị quyết 14/2015/NQ-HĐND tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C Đắk Nông


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 14/2015/NQ-HĐND

Đắk Nông, ngày 19 tháng 10 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

V/V QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG TRỌNG ĐIỂM NHÓM C CỦA TỈNH ĐẮK NÔNG GIAI ĐOẠN 2016-2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
KHÓA II, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bn quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật đu tư công ngày 18/6/2014;

Xét Tờ trình số 4974/TTr-UBND ngày 08/10/2015 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc đề xuất tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Đắk Nông; Báo cáo thẩm tra số 46/BC-HĐND, ngày 16/10/2015 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C của tỉnh Đắk Nông như sau:

Dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C của tnh Đắk Nông: Là dự án nhóm C theo quy định của Luật Đầu tư công, được đầu tư độc lập hoặc cụm công trình liên kết chặt chẽ với nhau đảm bảo phù hợp với chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển KT-XH đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công, khả năng huy động các nguồn vốn khác đối với các chương trình, dự án sử dụng nhiều nguồn vốn thuộc một trong các tiêu chí quy định sau đây:

1. Các dự án có tổng mức vốn đầu tư từ 2/3 mức vốn tối đa của nhóm C đến mức tối đa nhóm C theo các lĩnh vực quy định tại Điều 10, Luật Đầu tư công.

Trường hợp Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh tiêu chí phân loại dự án đầu tư công quy định tại Luật Đầu tư công thì tiêu chí xác định dự án trọng đim nhóm C của tnh Đk Nông được phép điu chỉnh có tng mức vốn đầu tư từ 2/3 đến mức vốn tối đa của nhóm C cùng lĩnh vực theo quy định mới ban hành.

2. Các dự án bồi thường tạo quỹ đất sạch để thu hút, hỗ trợ đầu tư; dự án xây dựng cơ sở hạ tng khu tái định cư; các dự án định canh, định cư có tng mức vốn đầu tư từ 40 tỷ đồng đến dưới 60 tỷ đồng.

3. Nội dung tiêu chí xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C của tỉnh Đắk Nông trong Nghị quyết này không áp dụng đi với các dự án sử dụng vn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài theo quy định của Chính phủ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết, định kỳ hàng năm báo cáo HĐND tỉnh kết quả thực hiện.

- Thường trực HĐND tỉnh, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày được HĐND tỉnh thông qua.

Nghị quyết này được HĐND tnh Đk Nông khóa II, Kỳ họp bất thường thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng
Quc hội, VP Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Các Bộ: K
ế hoạch & Đầu tư, Xây dựng;
- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;
- Thườn
g trực Tnh ủy, HĐND tnh;
-
UBND tnh, Ủy ban MTTQVN tnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các
đại biểu HĐND tnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể của t
nh;
- Văn phòng: Tnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tnh, UBND tnh;
- Thường trực
HĐND, UBND các huyện, thị xã;
- Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã;
- Đài PTTH t
nh, Báo Đắk Nông, Công báo tnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ t
nh;
- Lưu: VT, CT.
HĐND, HSKH, (Bo).

CHỦ TỊCH
Điểu K'ré

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu14/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/10/2015
Ngày hiệu lực29/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 14/2015/NQ-HĐND tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C Đắk Nông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 14/2015/NQ-HĐND tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C Đắk Nông
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu14/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Nông
        Người kýĐiểu K'ré
        Ngày ban hành19/10/2015
        Ngày hiệu lực29/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 14/2015/NQ-HĐND tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C Đắk Nông

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 14/2015/NQ-HĐND tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C Đắk Nông

            • 19/10/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/10/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực