Nghị quyết 14/NQ-CP

Nghị quyết 14/NQ-CP năm 2020 về cơ chế tài chính trong nước đối với nguồn vốn vay nước ngoài của Dự án Đầu tư xây dựng 03 Đại học: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Đà Nẵng, dự kiến sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB) do Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 14/NQ-CP 2020 cơ chế tài chính trong nước đối với nguồn vốn vay nước ngoài


CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/NQ-CP

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI NGUỒN VỐN VAY NƯỚC NGOÀI CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 03 ĐẠI HỌC: ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, DỰ KIẾN SỬ DỤNG VỐN VAY CỦA NGÂN HÀNG THẾ GIỚI (WB)

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài Trợ nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 132/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ;

Xét đề nghị của B Tài chính tại Tờ trình số 11/TTr-BTC ngày 04 tháng 02 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt cơ chế tài chính trong nước đối với nguồn vốn vay nước ngoài của Dự án Đầu tư xây dng 03 Đại học: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Đà Nẵng, dự kiến sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB) như sau:

Ngân sách nhà nước cấp phát 90% vốn vay nước ngoài, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Đà Nẵng vay lại 10% vốn vay nước ngoài.

Điều 2. Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư Tài chính, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Đà Nẵng và các cơ quan liên quan hoàn thiện các thủ tục tiếp theo để tiếp nhận nguồn vốn vay nước ngoài cho Dự án theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Các Thành viên Chính phủ;
- Các Bộ: TC, KHĐT, GDĐT;
- ĐHQGHN, ĐHQGTPHCM, ĐH Đà Nẵng;
- VPCP; PCN Mai Thị Thu Vân, Trợ lý TTg, Các Vụ: KGVX, TH, PL;
- Lưu: VT, QHQT(3) TA

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu14/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/02/2020
Ngày hiệu lực20/02/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTháng trước
(26/02/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/NQ-CP

Lược đồ Nghị quyết 14/NQ-CP 2020 cơ chế tài chính trong nước đối với nguồn vốn vay nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 14/NQ-CP 2020 cơ chế tài chính trong nước đối với nguồn vốn vay nước ngoài
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu14/NQ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành20/02/2020
        Ngày hiệu lực20/02/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTháng trước
        (26/02/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 14/NQ-CP 2020 cơ chế tài chính trong nước đối với nguồn vốn vay nước ngoài

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 14/NQ-CP 2020 cơ chế tài chính trong nước đối với nguồn vốn vay nước ngoài

            • 20/02/2020

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/02/2020

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực