Nghị quyết 14/NQ-HĐND

Nghị quyết 14/NQ-HĐND năm 2019 xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021

Nội dung toàn văn Nghị quyết 14/NQ-HĐND 2019 xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân Hà Nội


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

XÁC NHẬN KẾT QUẢ MIỄN NHIỆM ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2016-2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ CHÍN

(Từ ngày 08/7/2019 đến ngày 10/7/2019)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Tờ trình số 115/TTr-UBND ngày 01/7/2019 về việc miễn nhiệm chức danh y viên Ủy ban nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2016-2021;

Căn cứ kết quả biểu quyết miễn nhiệm chức danh y viên Ủy ban nhân dân Thành phố của đại biu Hội đồng nhân dân Thành phố dự tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Vinh, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc do nghỉ hưu, hưởng chế độ bảo him xã hội theo quy định.

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố và ông Lê Vinh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 thông qua tại kỳ họp thứ Chín, ngày 10/7/2019 và có hiệu lực ktừ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
-
VP Quốc hội, VP Chính phủ, Bộ Nội vụ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND, UBND,
UBMTTQTP;
- Như Điều 2;
- Đại biểu HĐNDTP;
- Các Ban Đảng, Văn phòng T
U;
- VP HĐND, VP UBND TP;
- Các Ban, Sở, Ngành thành phố;

- TT HĐND, UBND các Q,H,TX;
- Các cơ quan, thông tấn báo chí;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu14/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2019
Ngày hiệu lực10/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 14/NQ-HĐND 2019 xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 14/NQ-HĐND 2019 xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân Hà Nội
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu14/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thị Bích Ngọc
        Ngày ban hành10/07/2019
        Ngày hiệu lực10/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Nghị quyết 14/NQ-HĐND 2019 xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân Hà Nội

             Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 14/NQ-HĐND 2019 xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân Hà Nội

             • 10/07/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 10/07/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực