Nghị quyết 140/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 140/2010/NQ-HĐND điều chỉnh mức đóng góp của người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động Xã hội trên địa bàn tỉnh Nam Định do Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVI, kỳ họp thứ 14 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 140/2010/NQ-HĐND điều chỉnh mức đóng góp người nghiện ma túy


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 140/2010/NQ-HĐND

Nam Định, ngày 09 tháng 07 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC ĐÓNG GÓP CỦA NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY CHỮA TRỊ, CAI NGHIỆN TỰ NGUYỆN TẠI CÁC TRUNG TÂM CHỮA BỆNH GIÁO DỤC - LAO ĐỘNG XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 117/2007/BTC-BLĐTBXH ngày 01/10/2007 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn về trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 13/02/2008 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn, bổ sung Thông tư liên tịch số 117/2007/BTC-BLĐTBXH ngày 01/10/2007 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;
Xét Tờ trình số 54/TTr-UBND ngày 18/6/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc nâng mức đóng góp đối với người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại các Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục - Lao động Xã hội trên địa bàn tỉnh;
Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng nhân dân và các ý kiến đóng góp của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh mức đóng góp đối với người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động Xã hội trên địa bàn tỉnh Nam Định (có biểu mức đóng góp kèm theo).

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/9/2010 và thay thế Nghị quyết số 106/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức đóng góp đối với người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động Xã hội trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quy định phương thức thu, nộp, quản lý và sử dụng nguồn kinh phí do người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tự nguyện đóng góp và tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVI, kỳ họp thứ 14 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Như Điều 3, Điều 4;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- HĐND thành phố;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo NĐ;
- Công báo tỉnh;
- Website Chính phủ, Website Tỉnh;
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH
Chu Văn Đạt

 

BIỂU MỨC

ĐÓNG GÓP CỦA NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY CHỮA TRỊ, CAI NGHIỆN TỰ NGUYỆN TẠI CÁC TRUNG TÂM CHỮA BỆNH - GIÁO DỤC - LAO ĐỘNG XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 140/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định)

TT

Các khoản đóng góp

Mức đóng góp

I

Mức đóng góp chữa trị, cai nghiện tự nguyện

 

1

Đối với người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Nam Định

 

1.1

Mức đóng góp 01 người/tháng đầu

 

 

Tiền thuốc cắt cơn, chi phí xét nghiệm

400.000 đồng

 

Tiền thuốc chữa bệnh thông thường

100.000 đồng

 

Tiền ăn

360.000 đồng

 

Tiền điện, nước, vệ sinh

100.000 đồng

 

Tiền sinh hoạt văn thể

30.000 đồng

 

Chi phí phục vụ, quản lý

150.000 đồng

 

Cộng

1.140.000 đồng

1.2

Mức đóng góp 01 người/tháng từ tháng thứ 2 trở đi

 

 

Tiền thuốc chữa bệnh thông thường

100.000 đồng

 

Tiền ăn

360.000 đồng

 

Tiền điện, nước, vệ sinh

100.000 đồng

 

Tiền sinh hoạt văn thể

30.000 đồng

 

Chi phí phục vụ, quản lý

150.000 đồng

 

Cộng

740.000 đồng

2

Đối với người không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Nam Định, ngoài mức đóng góp trên phải đóng góp thêm tiền xây dựng cơ sở vật chất

100.000 đồng/tháng

II

Chi phí học nghề ngắn hạn tại Trung tâm (nếu đối tượng có nhu cầu)

2.000.000 đồng/khóa học

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 140/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu140/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2010
Ngày hiệu lực01/09/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 140/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 140/2010/NQ-HĐND điều chỉnh mức đóng góp người nghiện ma túy


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 140/2010/NQ-HĐND điều chỉnh mức đóng góp người nghiện ma túy
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu140/2010/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýChu Văn Đạt
        Ngày ban hành09/07/2010
        Ngày hiệu lực01/09/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 140/2010/NQ-HĐND điều chỉnh mức đóng góp người nghiện ma túy

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 140/2010/NQ-HĐND điều chỉnh mức đóng góp người nghiện ma túy

            • 09/07/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/09/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực