Nghị quyết 140/NQ-HĐND

Nghị quyết 140/NQ-HĐND năm 2014 bãi bỏ nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung toàn văn Nghị quyết 140/NQ-HĐND 2014 bãi bỏ nghị quyết của Hội đồng nhân dân Vĩnh Phúc


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 140/NQ-HĐND

Vĩnh Phúc, ngày 18 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHOÁ XV KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 14/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/03/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư liên tịch 27/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng;

Trên cơ sở Tờ trình số: 56/TTr-UBND ngày 20/6/2014 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành nghị quyết bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ 02 nghị quyết của HĐND tỉnh do nội dung không còn phù hợp với pháp luật hiện hành và tình hình thực tiễn của tỉnh, bao gồm các nghị quyết sau:

1. Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND ngày 14/4/2006 về quy định mức đóng góp của người bán dâm, người nghiện ma tuý chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục- Lao động xã hội tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND ngày 19/12/2011 về ban hành quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh. Mức thu lệ phí trước bạ nêu trên thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh triển khai thực hiện nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và Đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 10/7/2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, CP (b/c);
- VPQH, VPCP, Bộ Tư pháp;
- TTTU, HĐND, UBND, MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh;
- TTHU, UBND, MTTQ các huyện, thành, thị;
- TTHĐND TP Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên;
- Báo, Đài PTTH, Cổng TTGTĐT, Công báo tỉnh;
- CPVP, CV;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Vọng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 140/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu140/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2014
Ngày hiệu lực18/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 140/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 140/NQ-HĐND 2014 bãi bỏ nghị quyết của Hội đồng nhân dân Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 140/NQ-HĐND 2014 bãi bỏ nghị quyết của Hội đồng nhân dân Vĩnh Phúc
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu140/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
       Người kýPhạm Văn Vọng
       Ngày ban hành18/07/2014
       Ngày hiệu lực18/07/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 140/NQ-HĐND 2014 bãi bỏ nghị quyết của Hội đồng nhân dân Vĩnh Phúc

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 140/NQ-HĐND 2014 bãi bỏ nghị quyết của Hội đồng nhân dân Vĩnh Phúc

           • 18/07/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/07/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực