Nghị quyết 141/NQ-CP

Nghị quyết 141/NQ-CP năm 2020 báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Nghị quyết 24/2016/QH14 về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 do Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 141/NQ-CP 2020 báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Nghị quyết 24/2016/QH14


CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 141/NQ-CP

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 24/2016/QH14 CỦA, QUỐC HỘI VỀ KẾ HOẠCH CƠ CẤU LẠI NỀN KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2016-2020

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5918/BKHĐT-QLKTTW ngày 14 tháng 9 năm 2020 và văn bản số 6515/BKHDT-QLKTTW ngày 02 tháng 10 năm 2020;

Trên cơ sở kết quả biu quyết của các Thành viên Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Nghị quyết số 24/2016/QH14 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 (Báo cáo).

Trên cơ sở ý kiến các Thành viên Chính phủ, giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phký Báo cáo gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội theo quy định, chịu trách nhiệm về nội dung, số liệu Báo cáo.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTgCP, các PTTgCP;
- VPCP: BTCN, c
ác PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, NN, PL, ĐMDN, QHQT, KGVX;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b)NTC.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 141/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu141/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/10/2020
Ngày hiệu lực03/10/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 tháng trước
(05/10/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị quyết 141/NQ-CP 2020 báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Nghị quyết 24/2016/QH14


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 141/NQ-CP 2020 báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Nghị quyết 24/2016/QH14
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu141/NQ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành03/10/2020
        Ngày hiệu lực03/10/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 tháng trước
        (05/10/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 141/NQ-CP 2020 báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Nghị quyết 24/2016/QH14

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 141/NQ-CP 2020 báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Nghị quyết 24/2016/QH14

           • 03/10/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/10/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực