Nghị quyết 144/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 144/2008/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch phát triển cây cao su và chính sách hỗ trợ phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn đến năm 2020

Nội dung toàn văn Nghị quyết 144/2008/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch phát triển cây cao su


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 144/2008/NQ-HĐND

Điện Biên Phủ, ngày 12 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÂY CAO SU VÀ BAN HÀNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CÂY CAO SU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN, GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Thực hiện Thông báo số: 355/TB-TU ngày 15/10/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chủ trương phát triển cây cao su; Nghị quyết số: 107/2007/NQ-HĐND ngày 10/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về định hướng và giải pháp phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 1386/TTr-UBND ngày 28/11/2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phát triển cây cao su và chính sách hỗ trợ phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020; Báo cáo thẩm tra số 29/BC-KTNS ngày 01/12/2008 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của Đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Quy hoạch phát triển cây cao su và chính sách hỗ trợ phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn đến năm 2020 cơ bản như nội dung Tờ trình số: 1386/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp.

Điều 2. Giao UBND tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh tiếp thu ý kiến của Đại biểu HĐND để chỉnh sửa, hoàn chỉnh quy hoạch, quyết định cụ thể và chỉ đạo tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND, Đại biểu HĐND tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XII, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 144/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu144/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2008
Ngày hiệu lực16/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 144/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 144/2008/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch phát triển cây cao su


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 144/2008/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch phát triển cây cao su
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu144/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýMùa A Sơn
        Ngày ban hành12/12/2008
        Ngày hiệu lực16/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 144/2008/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch phát triển cây cao su

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 144/2008/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch phát triển cây cao su

            • 12/12/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/12/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực